Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Midden Mesolithicum

De periode van de midden mesolithicum is niet helemaal af te bakenen. Overgangen gingen geleidelijk en dat had ook te maken met veranderingen in het klimaat. De mensen in Noord Nederland kenden in het bossige en moerasachtige gebied dieren zoals elanden, oer runderen, edelherten, reeën, wilde zwijnen, vossen, otters en bevers. De veranderingen in het klimaat met stijgende temperaturen veroorzaakten verder afsmelten van de ijskappen en daarmee ook een stijging van de zeespiegel. Doordat de jachtbuit veranderde van de grote grazers naar de kleinere dieren en vogels kwam er ook een verandering van het materiaal dat bij de jacht wordt gebruikt. Kleinere werktuigjes gingen meer en meer een rol spelen in de jagerscultuur. We kennen uit het mesolithicum en met name uit de midden mesolithische periode lancetspitsen, naaldvormige spitsen, driehoekig gevormde spitsen, kleine stekers, ruimers, schrabbers en boortjes. De kleine werktuigen uit deze jagerscultuur worden microlithen genoemd

De jagers uit het midden mesolithicum hadden een sterke voorkeur voor het wonen aan het water aan meren, moerassen en stromen. Het zal te maken hebben gehad met het bejagen van watervogels maar ook met het vissen. Vanuit Haule in Fryslan zijn ovale hutkommen uit de midden mesolithische tijd bekend. De hutten waren vrij zeker van gevlochten wanden voorzien die waren bestreken met leem. Ook zijn er nabij deze hutkommen een aantal stookplaatsen aangetroffen. Op een aantal plaatsen waar restanten van nederzettingen uit het midden mesolithicum zijn vastgesteld troffen onderzoeker verbrande schalen van hazelnoten aan. Het is een bewijs dat deze jagers de noten eerst roosterden voordat ze deze aten.

De Noordzee was tijdens het midden mesolithicum nog voor een deel droog. De jagers van de midden mesolithische tijd bewoonden ook nog grote delen van wat nu de Noordzee is. Pas aan het einde van het midden mesolithicum had de verhoging van temperatuur zo'n grote invloed dat de smelting van de ijskappen tot een verhoging van de zeespiegel leidde die het onmogelijk maakte om daar verder te leven.

 

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition