Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Midden Bronstijd.

Over de periode van de midden bronstijd is uit onderzoek veel meer bekend geworden dan over voorgaande perioden. Bij opgravingen in Elp (Drenthe) werden de sporen van een nieuw type boerderij aangetroffen. Deze nieuwe boerderijen, ook langhuizen genoemd, hadden in het midden ter ondersteuning van de kap een dubbele rij dikke palen. Het langhuis was in drie delen verdeeld waarbij in het middendeel door afscheidingswanden de stallen waren gebouwd. Deze indeling bewijst dat het vee in de koudere perioden op stal werd geplaatst, dit in tegenstelling tot de perioden ervoor, toen het vee in de winterperioden vaak in een kraal bij de boerderij werd geplaatst. Het nieuwe type boerderij, waarvan op sommige plaatsen de lengte haast 100 meter bedroeg, wist zich snel een plaats in de landbouw en veeteelt te verwerven en hield het qua type vol tot in de 20ste eeuw. De ontdekking van deze nieuwe ontwikkeling leide tot het benoemen van een nieuwe cultuur, de Elp cultuur, naar de plaats in Drenthe waar voor het eerst deze cultuur werd vastgesteld. De Elp culuur besloeg een gebied van noord Nederland tot in Duitsland.

 Na Elp werden in de provincie Drenthe op een groot aantal plaatsen, onder anderen bij Angelsloo en Emmerhout meer van het nieuwe type boerderijen opgegraven. Daarbij kwam als bijzonderheid naar voren dat de boerderijen steeds waren gebouwd op een hoger deel in het gebied. Op het hoge deel werden gewassen verbouwd en in de aangrenzende lage delen, de made of miedlanden, werd het vee geweid. In de directe omgeving van de boerderij werden sporen van meerdere spiekers (graanpakhuisjes) aangetroffen. Tijdens het Neolithicum hadden boerderijen een beperkte houdbaarheid en werden ze na ongeveer 15 tot 20 jaar weer verlaten waarna op een nieuwe plaats een boerderij werd gebouwd. Onderzoek naar de boerderijen uit de Elp cultuur laten zien dat sommige boerderijen meer dan 400 jaar op een zelfde plaats bleven staan. 

Boerderij uit de bronstjjd in het Bronzezeit openlucht museum in Uelsen Duitsland. Replica van de bronstijd boerderij uit Hijken Nederland die naar aanleiding van een opgraving daar is gereconstrueerd op ware grootte van de gegevens van die opgraving. Bij de opgraving werden ook de celtic fields rond de bronstijd boerderij aangetroffen.

Aan deze pagina wordt gewerkt 

 

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition