Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Boekbespreking

In deze rubriek bespreekt de redactie de voor amateurarcheologen aansprekende boekwerken. Sommige daarvan zijn nieuw maar ook de boeken met een inhoud over de steentijd archeologie die nog in een antquariaat zijn te verkrijgen zijn soms interessant voor een amateurarcheoloog. In voorkomende gevallen worden deze boeken ook meegenomen in deze rubriek .


RAM 282: Flotsam, jetsam and lost anchors at Statia’s Roads.

An archaeological assessment of site SE-504, Oranje Bay, St. Eustatius

In augustus 2021 voerden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het St. Eustatius Center for Archaeological Research (SECAR) een maritiem archeologische waardering uit op vindplaats SE-504 in de Oranjebaai van Sint-Eustatius. In plaats van een wrak werd een verzameling van voornamelijk achttiende-eeuwse voorwerpen gevonden. Dit Engelstalige rapport is bedoeld voor archeologen en andere professionals en liefhebbers van archeologie.

Kijk HIER voor meer info.

RvdB 17-03-2024


 

Het verhaal van de kolken in het Dollardgebied.

Kolken zijn ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken. Doordat het water zich met grote kracht door de opening perste, ontstond door het kolkende water een diep gat.

De doorbraak is vervolgens hersteld door om de kolk heen een nooddijk aan te leggen, waardoor de kolk binnendijks kwam te liggen.

KIjk HIER voor meer info.

2023 | ISBN 9789023259848 | 1 | 216 blz.

RvdB 4-01-2024


Huis van Hilde

Een mooi museum met interresante weetjes die je HIER kan bekijken.

Een voorbeeld: Kijk HIER.

RvdB 14-11-2023


Archeologie en landschapen cultuur gaat samen.

Je kan HIER een rapport lezen over landschap en cultuur.

RvdB 5-11-2023


Een schrijven over het gebruik van bot en gewei door tijd heen.

Kijk HIER voor meer info.

En HIER nog een schrijven over bot en gewei.

RvdB2-11-2023

 


Jager-verzamelaars in uitgestrekte oerbossen.

kijk HIER voor meer informatie.

RvdB 26-09-2023


In 2015 was er in het Hunebedcentrum een tentoonstelling over barnsteen

Daar heeft Harry Huisman toen een stuk over geschreven, dat valt HIER te lezen.

RvdB 24-09-2023

____________________________________________________________

Wereldvondsten uit een Hollands schip

Dit boek is meer dan een archeologisch rapport over de vondst van een 17de-eeuws wrak bij Texel; door het vele beeldmateriaal en de toegankelijke teksten is het ook een echt publieksboek.

In 400 rijk geïllustreerde pagina's komt de lezer veel te weten over de Straatvaart in de 17de eeuw, het schip zelf en de bijzondere vondsten uit het wrak, waaronder het fraaie zilver, de vele boekbanden en de bijzondere verzameling textiel en kleding en natuurlijk ook de beroemde jurk. Aan dit boek leverden veel specialisten een bijdrage.

443 pagina's | ISBN 978-94-92428-13-4 | 2019

Kijk HIER voor meer info.

RvdB 13-08-2023


RAM 276: Zandmotor - Opgezogen, opgespoten en opgeraapt. 

Dat gaat over de Zandmotor en is gratis te verkrijgen bij de overheid. RAM betekend: Rapportage Archeologische Monumentenzorg 276

Kijk HIER voor meer info.

RvdB 10-08-2023

____________________________________________________________

Interessante publicatie over hout tot 1300 na Chr.

Kijk HIER voor meer info.

RvdB 29-03-2023

____________________________________________________________

NAR79: Gewoon bijzonder, archeologisch onderzoek

naar speciale depositiepraktijken rond huis en erf (neolithicum-nieuwe tijd)

Rapport | 15-03-2023. Kijk HIER voor meer info.

____________________________________________________________

Misschien leuke info over zilver in Friesland.

Kijk HIER voor meer info.

RvdB 3-3-2023

____________________________________________________________

NAR 80: Remote sensing in de Nederlandse archeologie

In dit rapport passeren verschillende onderwerpen en vraagstukken de revue die relevant zijn voor een goed gebruik van remote sensing-beelden tijdens archeologisch onderzoek. Vijftien casestudy’s laten zeer verschillende toepassingsmogelijkheden zien.

Kijk HIER voor de link.

RvdB 27-02-2023

---------------------------------------------------------------------------------

Het boekje 'De onderste steen boven' is geschreven door Linda Dielemans in opdracht van Archeologie Rotterdam.

Het kost 7,50 euro en is te bestellen via archeologie(at)rotterdam(dot)nl

 Naar de website.

---------------------------------------------------------------------------------

Terpen tussen Vlie en Eems, is HIER te lezen.

----------------------------------------------------------------------------------

Een schrijven over Noord-Oost Friesland, is HIER te lezen.

----------------------------------------------------------------------------------

Het Neolithicum start in Nederland met de Bandkeramiek.

Hier kan je een gratis PDF downloaden "vergeten Bandkeramiek"

RvdB 28-01-2023

----------------------------------------------------------------------------------

Mooi boek over vondsten uit Amsterdam, kijk HIER.

Mooi boek met vondsten uit Den Haag, kijk HIER.

Opgraving uit Vlissingen, kijk HIER.

RvdB 27-01-2023

 

Groot profielenboek, een (amateur) archeoloog moet eigenlijk kennis hebben van de grondlagen.

Dit boek is als PDF gratis te downloaden, kijk HIER.

Roel 19-12-2022

Poep geeft veel informatie, meer weten kijk HIER

RvdB 19-12-2022

Paleogeografische kaarten.

Het Nederlandse landschap is sinds het einde van de laatste ijstijd, 11.700 jaar geleden, voortdurend veranderd.

De paleogeografische kaarten maken inzichtelijk hoe het Nederlandse landschap er gedurende deze duizenden jaren heeft uitgezien.

RvdB 26-11-2022

Binnenkort komt er een boek over Baardmankruiken.

Je kan het met voorinschrijving hier bestellen.

Naast de baardmannen (en puntneuzen) van onze lezers toont het boek honderden kruiken van verzamelaars, archeologische instellingen en musea. Er wordt ingegaan op het ontstaan, de geschiedenis, de afzonderlijke productiecentra, de toenmalige handel en verspreiding, het gebruik en de iconografische betekenissen van de voorstellingen op de kruiken.

In eerste instantie gingen wij uit van een boek met een omvang van 350 pagina’s, toen volgde uitbreiding naar 480 pagina’s en nu werken wij heel hard om maar liefst 640 pagina's af te ronden. Het enorme boekwerk telt inmiddels ruim 1.400 afbeeldingen en is voorzien van extra tekstbijdragen van Ralph Mennicken (Museumdirecteur Töpfereimuseum Raeren) en prof. dr. Jos Koldeweij (emeritus hoogleraar Kunstgeschiedenis van de vroegchristelijke tijd en de middeleeuwen aan de Radboud Universiteit Nijmegen). Nooit eerder verscheen er zo’n gedegen overzichtswerk van de aardewerk- en steengoedproductie van de vroeg-Romeinse tot de nieuwe en moderne tijd. (tekst website Vind Magazine)

RvdB 12-07-2022

----------------------------------------------------------------------------------

Museumdorestad geeft een aantal gratis boekjes uit: Link

Het abonnement is gratis, het gaat over de Kromme Rijn streek.

RvdB 12-07-2022


Vuursteen verzameld NAR 50, een boek wat elke amateur waarschijnlijk in zijn kast heeft staan.

In ‘Vuursteen verzameld’ zijn 90 rijk geïllustreerde artikelen bijeengebracht over de Nederlandse steentijd. Vuurstenen en stenen artefacten zijn het centrale thema van de eerste twee delen. Daarin is er onder meer aandacht voor de grondstof (voorziening, soorten), productie (technologie), typologie (morfologische kenmerken), datering (typen per periode of cultuur), verspreiding (uitwisseling, patronen), verzamelen (hoe, waar), documenteren (registratie, tekenen), onderzoek (individuele artefacten, vondstcomplexen) en analyse (binnen en tussen vindplaatsen). In het derde deel wordt ingegaan op de kenniswinst uit onderzoeksresultaten van het afgelopen decennium.

Hier de link.


Stereotype, een boek van Karsten Wentink besproken op de steentijdag 2021.

In heel Noord-Europa werden duizenden grafheuvels gebouwd in het derde millennium voor Christus . Beginnend in de Corded Ware-cultuur werden individuele mensen begraven onder deze heuvels, vaak uitgerust met een bijna rigide set grafgiften. Deze praktijk zette zich voort in de tweede helft van het derde millennium vGT met het begin van het klokbekerfenomeen. In grote delen van Europa werd een 'typische' set voorwerpen in graven gelegd, het zogenaamde 'Bell Beaker-pakket'.

U kunt het boek hier verkrijgen. Kijk bij de gratis PDF download.

RvdB 13-03-2021


400.000 generaties.

Auteur: Dick Slagter.

Uitgeverij: Percipe et move.

ISBN nummer: 9789090332727.

Paperback 528 Pagina's.

Prijs: 17,50.

De evolutie van de mens voor het eerst dinds Darwin volledig en sluiten verklaard.

De mens evolueerde uit een dier dat als twee druppels water leek op een chimpansee. De chimpansee is sindsdien min of meer zichzelf gebleven maar wij niet. Wij verloren onze vacht, gingen rechtop lopen, gingen praten en kregen grote hersenen. We lijken nauwelijks meer op de aap die we ooit waren. Sinds Darwin zijn er inmiddels 150 jaar verstreken en al die tijd hebben tal van wetenschappers uit de hele wereld getracht het verhaal van onze evolutie te reconstrueren. Dat heeft een schat aan belangrijke feiten opgeleverd op de meest uiteenlopende terreinen. Toch heeft al die kenni ons nog niet veel wijzer gemaakt. Losse weetjes vertellen nu eenmaal geen verhaal, daar is meer voor nodig. Om dat te kunnen doen moeten al die feiten betekenis vol met elkaar worden verbonden. Pas dan kan de evolutie begrijpelijk worden geconstrueerd.

400.000 generaties vertelt het indrukkende verhaal van ons allemaal in heldere pakkende taal en doet dat net zo wetenschappelijk verantwoord als de feiten zelf.

 

 


Een lesboek/handleiding voor de archeologie.

De Veldhandleiding Archeologie is in de eerste plaats bedoeld als praktische handleiding voor archeologen in het veld, die tijdens hun werkzaamheden worden geconfronteerd met uiteenlopende materiaalcategorieën en onderzoekstechnieken. Vaak is het niet duidelijk hoe de verschillende vondstgroepen het best verzameld, bemonsterd en bewaard kunnen worden en wat het belang ervan kan zijn. Daardoor komt het regelmatig voor dat specialisten te maken krijgen met onvolledig verzamelde vondstgroepen, met verontreinigde monsters of onjuist geconserveerde objecten. Het gevolg is dat daarom vaak geen optimaal onderzoeksrendement wordt verkregen. Om deze situatie te verbeteren is aan verschillende (materiaal)specialisten gevraagd een beknopte handleiding te schrijven over de aard, het belang en de verzamelwijze(n) van verschillende vondstgroepen.

Het boek is beschikbaar op de SIKB website.


Archeologie, folklore en wichelarij op de Veluwe en in Drenthe.

Het boek is gratis te verkrijgen als PDF. en download free PDF.

In de eerste helft van de 20ste eeuw was de naam van kapitein Hendrik Joseph Bellen onlosmakelijk verbonden met de Veluwse en Drentse heidevelden. Vooral in de alom aanwezige zandverstuivingen en nieuwe ontginningen deed hij zijn belangrijke archeologische ontdekkingen. Als amateurarcheoloog onderhield hij contact met internationaal bekende archeologen als Holwerda in Leiden en Van Giffen in Groningen. Ook was hij medeoprichter van de vereniging Oud Ede. Vooral onder de bevolking was hij een bekende persoonlijkheid; de officiële wetenschap was minder enthousiast. Bron tekst Sidestone


Nog een boek "Vakken in Vlakken" Archeologische kennis in lagen   is hier te vinden.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The TBR West Group.

 

Dit boek is gratis in PDF te verkrijgen.

Bij de website van SideStone.

RvdB 24-07-2020


Archeologie en textiel

Textiel is zeker een onderdeel voor de archeologie. The book „The Prehistoric Art of Textile Making – The development of craft traditions and clothing in Central Europe“ is aimed at historians, archaeologists and anyone interested in the history of costumes and crafts.

Eén boek is vrij te krijgen als PDF "The art of prehistoric textile making". ISBN nummer ISBN 978-3-902421-94-4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liefhebbers van lezen kunnen hier hun hart ophalen

Hier staan vele publicaties van archeologen verbonden aan de RUG.

Zoek iemand uit en alles wat er is gepubliceerd staat op deze site.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De steentijd van Nederland Archeologie 11/12.

Is een mooi compleetboek al enkele jaren oud maar nog steeds actueel. Helaas komt er geen herdruk, daarom is het boek gratis digitaal beschikbaar. In dit boek wordt een actueel overzicht gepresenteerd van de stand van onderzoek naar de Nederlandse steentijd.

Het boek "Steentijd in Nederland" is als PDF te verkrijgen ISBN 90-807149-2-5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo ten Anscher heeft ook een archeologisch boek (ACADEMISCH PROEFSCHRIFT) geschreven.

Leven met de Vecht: Schokland-P14 en de Noordoostpolder in het neolithicum en de bronstijd.

Ten Anscher beschrijft de bewoningsgeschiedenis tussen 4900 en 1500 v. Chr. van P14, de belangrijkste archeologische vindplaats in de Noordoostpolder. De uitzonderlijk lange bewoningsduur wordt verklaard door zowel landschappelijke als culturele factoren. Tien landschapsreconstructies van de Noordoostpolder plaatsen P14 in zijn regionale ruimtelijk-chronologische context . Het boek geeft o.a. een rijk geïllustreerd overzicht van het aardewerk van P14, en vormt daarmee voor de genoemde periode de meest complete catalogus voor noordelijk Nederland.

Belangrijk zijn de nieuwe inzichten betreffende de relatie tussen de Swifterbant- (SW) en de Trechterbekercultuur (TRB), de oudste Neolithische culturen in noordelijk Nederland, en de tot nog toe onderbelichte relatie met de aangrenzende culturen die volgen op de Bandkeramische cultuur (de oudste kolonisten-boeren in het zuiden). Ten Anscher betoogt dat de bakermat van TRB (die van Nederland tot in Scandinavië en Polen reikt) in het SW-gebied ligt. P14 is de typesite voor het laatste deel van SW, de oudste fase van TRB en een gevorderde fase van de Wikkeldraadcultuur uit de Vroege Bronstijd. Bron: UvA.

Dit boek is ook als PDF beschikbaar op internet.

Het is ook in delen beschikbaar.

 


De hoogste terp van Friesland.

Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum.

Annet Nieuwhof, Egge Knol en Johan Nicolay (redactie)

Uitgever: Vereniging voor terpenonderzoek, Groningen.

ISBN 978 90 82969115.

Paperback 231 pagina's full colour, A4 formaat.

Verkoopprijs 20 euro.

Bestellen; terpenvereniging(at)gmail(dot)com of bij redactie Archeoweb.

In 2015 werd een nieuwe fundering aangebracht onder de toren van de kerk van Hogebeintum, om verzakkingen een halt toe te roepen. Deze gelegenheid werd aangegrepen om ook archeologisch onderzoek uit te voeren in deze hoogste terp van Fryslân. Hogebeintum is in het verleden ernstig aangetast door commerciële afgravingen rond het begin van de 20ste eeuw. Er was ook weinig bekend over de bewoningsgeschiedenis van deze oude terp.

Dit boek is gewijd aan de resultaten van nieuw onderzoek en aan een beschrijving met interpretatie van vondsten die vroeger bij de afgravingen zijn gedaan, met name die uit een vroeg middeleeuws grafveld. Die vondsten kregen indertijd veel publiciteit dankzij de inspanningen van P.C.J.A.Boelens, de toenmalige conservator van het Fries museum.

Samen geven de verschillende bijdragen een overzicht van de bewoningsgeschiedenis van Hogebeintum en tegelijk ook van de vele verschillende facetten van de moderne archeologie, van het inventariseren en het interpreteren van oude vondsten tot chemisch en microscopisch onderzoek van bodemlagen

Goed leesbaar boek met een nieuwe blik op de ouderdom en samenstelling van terpen en met name die van Hogebeintum.

JFK.


Neanderthalers in Noord - Nederland.

Boek over het leven van de Neanderthalers aan de rand van de oerwereld in Noord Nederland ongeveer 50.000 jaar geleden.

 

Boek presentatie 4 oktober in het Drents Museum te Assen. Uitgave van het Drentse Landschap. 

256 pagina's en rijk geÏllustreerd met foto,s .

Schrijvers Marcel Niekus en Evert van Ginkel.

Vormgeving en fotografie Toonbeeld - Frans de Vries.

Aanleiding van de uitgifte van het boek is de in 2007 ontdekte restanten van het verblijf van Neanderthalers op een akker onder Peest in Drente en de opgravingen die daarop volgden onder leiding van archeoloog Marcel Niekus. In het boek worden de oudste bewoners van het Drents-Friese keileemplateau voor het voetlicht geplaatst met daarin een centrale plaats, de vindplaats van de Neanderthaler site onder Peest. Naast de vele prachtige vondsten en constructietekeningen daarvan wordt het breder getrokken met vondsten uit Noord Nederland en wordt in een Europees kader van uit historisch geologisch en landschappelijk perspectief gesteld. In het boek veel nieuwe ontwikkelingen en inzichten over een verre voorouder "de Neanderthaler". Een boek dat bij iedere steentijd archeoloog in de bibliotheek hoort.

Het boek is voor € 24,50 te bestellen bij het Drentse Landschap. www.drentslandschap.nl


De midden-steentijd in Fryslân. Jager-verzamelaars aan de oevers van de Burgumermar.

Een boek over de midden-steentijd dat iedere amateurarcheoloog in zijn bibliotheek behoort te hebben.

Bestellen bij Uniepers Uitgevers Hoorn. ISBN 978-90-8741-036-0  NUR 682.

 


De zaak Vermaning - Uitgeverij W.BOOKS.

Wijnand van der Sanden ( conservator archeologie bij het Drents museum en voorheen provinciaal archeoloog in Drenthe) schreef samen met Anja Schuring ( Drentse Historische Vereniging DHV) een waardevol historisch document over de markante amateurarcheoloog Tjerk Vermaning. Het boek "de zaak Vermaning" beschrijft hoe Tjerk Vermaning begijsterd werd door de geschiedenis van de Neanderthalers en het zijn taak achtte om die Neanderthaler ook te ontdekken door in de bodem van Drenthe achtergelaten werktuigen. In het boek komt de amateurarcheoloog Vermaning in het nieuws met die grote ontdekkingen en het boek laat verder zien hoe hij groot werd in de medis. Ook de teloorgang en ontmaskering van een groot amateurarcheoloog wordt in het boek helder weergegeven. Het boek bevat veel beeldmateriaal, krantenartikelen en biedt een breed zicht op de beleving van de archeologie in de vorige eeuw. Helder boek en mooi inzicht in de Vermaning periode.

Het boek is te bestellen bij WWW.WBOOKS.COM Zwolle - info(at)wbooks(dot)com.

Prijs: € 24,95

ISBN nummer 9789462582729


 Swifterbant - Pionieren in Flevoland 6500 jaar geleden.

 Over de beroemde archeologische opgravingen bij Swifterbant zijn veel wetenschappelijke publicaties geschreven maar tot nu toe ontbrak een goede informatie over die opgravingen voor het brede publiek. De vondsten van een vroege boerencultuur werden door de wetenschappers in een nieuw vak geplaatst, de Swifterbant cultuur. Een cultuur die ontstond in de boorden van de vroegere rivierdelta in wat nu het IJsselmeer is. De datering van de opgravingen ligt volgens de onderzoekers tussen 5400 en 7000 jaar geleden. De mensen van deze cultuur leefden in een milieu op de grens van land en water en worden door de schrijvers Wietske Prummel, J.P,de Roever en A.F.L. van Holk de pioniers van Flevoland genoemd. Een breed en interessant onderzoek gevat in een leesbaar boekwerkje.

 Prijs: 10,95


Onze vroegste voorouders.

De geschiedenis van de mens strekt zich uit van ver voor de tijd dat opgeschreven werd wat er zoal op onze aarbol plaatsvond. De tijd voordat er iets op schrift werd gesteld duiden we aan met de prehistorie. Die tijd moeten we achterhalen uit de sporen die mensen en dieren eerder achterlieten geduren meer dan 100.000 generaties. Het is een traject van een lange menselijke evolutie waarin er drie grote vragen zijn, namenlijk wie zijn we, waar komen we vandaan en hoe zijn we van jagers boer geworden. Onze vroegste voorouders gaat over de steentijd en passeert verhalende weg een groot aantal episodes. In het boek "Onze vroegste voorouders" is Leendert Louwe Kooijmans er in geslaagd om op een boeiende en onderhoudende wijze ook niet gestudeerden een brede blik te gunnen op de prehistorie. Een boek dat een prachtig naslagwerk is voor amateur archeologen en geinteresseerden.

 

 Prijs: 39,99


Werk van eeuwen

De schrijvers Jos Bazelmans en Jan Kolen hebben in het boek "Werk van eeuwen" een aantal gesprekken opgenomen die ze hebben gevoerd met professor Tjalling Waterbolk. Dat Tjalling Waterbolk tot één van de belangrijkste archeologen van ons land behoort behoeft eigenlijk geen betoog. De beide schrijvers gaan in het boek in op de veelzijdigheid van archeoloog Waterbolk en belichten daarbij ook zijn grote belangstelling voor de cultuurhistorie, de landschapsgeschiedenis en de bewoningsgeschiedenis van Nederland. De invloed die Waterbolk heeft gehad op de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke daterings methoden en de studie naar de vroegere verspreiding van de lanbouw in Noord Nederland blijkt uit de feiten. Nieuwsgierig is het hoofdstuk over de zwijgende collega's, dat de Nederlandse archeologie in de tweede wereld oorlog behandelt. De schrijvers stellen onomwonden vast dat de archeologie tijdens de tweede wereld oorlog een politiek instrument is geweest. Assien Bohmers, die voor de Duitse Ahnenerbe tijdens de oorlog opgravingen verrichtte werd door Albert Egges van Giffen na zijn oorlogstijd meteen weer naar de Groningse BAI gehaald en ontliep daardoor een vervolging voor zijn oorlogs verleden. Ook een zinspeling op vervalsingen door Bohmers worden even in het boek aangeroerd. Vast staat dat er nog heel wat onderzoek valt te doen naar het verleden van een aantal Nederlandse archeologen in de tweede wereld oorlog. Een boek met verhalen over een groot aantal feiten maar ook een boek met een groot aantal vragen voor de toekomst van de archeologie en het cultuurlandschap. Aardig zijn de in het boek verwerkte historische foto's uit het verleden van Waterbolk. Een boek mooi om na te slaan en om wat meer inzicht te krijgen in het leven van Tjalling Waterbolk.

 

Uitgeverij: Koninklijke van Gorcum BV. Postbus 43 9400AA Assen.

€ 24,95.


Vuurstenen werktuigen. Technologie op het scherp van de snede.

Jaap Beuker.

In 2010 verscheen het nieuwe standaardwerk over stenen werktuigen van Jaap Beuker op de markt. Het boek kende een paar voorgangers maar het nieuwe standaardwerk "Vuurstenen werktuigen, technologie op het scherp van de snede" bleek meteen een betseller in het archeologisch wereldje. Vanaf zijn prille bestaan honderdduizenden jaar geleden tot ongeveer 4000 jaar geleden had de mens vrijwel uitsluitend stenen werktuigen ter beschikking om te kunnen leven en te kunnen overleven.

In zijn boek gaat Jaap Beuker in op de vele aspecten van bewerking van vuursteen maar ook op het herkennen van vuursteen artefacten. Het vuursteen gereedschap dat in de prehistorie werd gebruikt is duizenden jaren onveranderd bewaard gebleven in de bodem en vormt een dankbaar onderwerp voor archeologisch onderzoek. Vuursteen is er in soorten en iedere soort heeft een eigen structuur. Daarmee zijn de soorten vuursteen te herleiden naar plaatsen waar het in de bodem voorkomt.

Jaap Beuker geeft in zijn boek ook inzicht in bewerkingstechnieken van de vuursteen en in de de perioden van nieuwe culturen die leiden tot een steeds weer veranderende bewerking van de vuursteen voor maken van het gereedschap in de jagersculturen maar ook tijdens de boerenculturen.

Een boek dat in de boekenkast van elke archeoloog en amateur archeoloog thuishoort

Spa Uitgevers € 34,95.

 

 

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition