Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden

 

Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden heeft de kleinschalige en fijnmazige elzensingel- en houtwallenstructuur.

Het aanwezige relief van pingoruines en dijkswallen en de opstrekkende stokenverkaveling met gevarieerde lengte-breedte verhouding. Tussen de houtwallen en elzensingels ontdekt u het ‘andere Friesland’. Een landschap met smalle, besloten weilandjes. Omzoomd door bomen en struiken met hier en daar opeens een doorkijkje naar het lager liggende open veengebied. Hier ervaart u hoe een groot deel van Nederland er vroeger uitzag. Dankzij de trots van de bewoners op hun landschap, zijn de vele houtwallen en elzensingels, die elders in Nederland vrijwel verdwenen zijn, hier nog wel volop aanwezig.

 

 

 

 

 

Pingoruines

Tussen de boomsingels in 'de Wâlden' liggen kleine waterplasjes. Het zijn restanten van pingo's uit de laatste ijstijd, die vooral in geologisch opzicht waardevol zijn. Ten westen van Burgum ligt een natuurgebied waar diverse dobben en pingoruines te vinden zijn. De stroken land die nog tussen de dobben en pingo's liggen, doen dienst als wandelpaden. Dit natuurgebied is vrij toegankelijk, behalve in het broedseizoen (april tot juli).

Dykswâlen en elzensingels

Het landschap van Noardlike Fryske Wâlden is al in de middeleeuwen ontstaan en tot op de dag van vandaag vrijwel niet veranderd. Bomen en sloten bepalen het gebied met lange, rechte lijnen. Vaak staan de bomen op een houtwal van zo'n anderhalve meter hoog, in dit gebied dykswâlen genoemd. Op andere plaatsen staan de bomen langs sloten: de elzensingels. De wallen werden opgeworpen en dicht beplant met bomen om de weilanden af te bakenen voor vee. De boeren hebben de houtwallen steeds in stand gehouden omdat ze zelf vinden dat ze bji het landschap horen.

Zandpaden

In dit landschap van onverwachte glooiingen, heggen en ronde poelen vind je overal zandpaden en smalle klinkerweggetjes. De zandpaden dateren veelal uit de middeleeuwen en dienden als korte route naar kloosters, boerderijen of kerken. De oude paden zijn de laatste tijd hersteld en zelfs nieuwe verbindingen worden aangelegd. Een fantastische manier om te genieten van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden!

 

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition