Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Nieuwsberichten

Nieuwsberichten op Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
last updated: 05.10.2022 - 11:11
 • Aanvalsplan Landschap zet in op 10% landschapselementen in landelijk gebied
  Woensdag 28 september overhandigde een coalitie van maat­schap­pelijke organisaties, provincies, waterschappen en bedrijven (verenigd in de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel) het Aanvalsplan Landschap aan de minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. Met dit plan wordt ingezet op 10% gebiedseigen landschaps­elementen bij de inrichting van het landelijk gebied.
 • Herbestemmingsregeling van start met hoger budget
  Van 1 oktober tot en met 30 november kunnen eigenaren en belanghebbenden weer subsidie aanvragen vanuit de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (de herbestemmingsregeling). Ten opzichte van vorige jaren is het budget voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken met â?¬ 490.000 verhoogd.
 • Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Gunay Uslu bezoeken Amersfoort
  Hoe gaan we om met erfgoed en hoe zetten we ontwerp in bij ontwikkeling van de leefomgeving? Deze vraag stond centraal tijdens het bezoek dat de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, en staatssecretaris voor Cultuur en Media Gunay Uslu vandaag brachten aan Amersfoort.
 • JPICH project Wetfutures presenteert Schokland in mixed reality
  JPICH staat voor Joint Programming Initiative on Cultural Heritage: Europese landen die erfgoedonderzoek financieren, waaronder Nederland. In 2017 schreef JPICH een onderzoekscompetitie uit, een zogenaamde call, over â??Heritage in changing environmentsâ??. Een van de gehonoreerde projecten binnen deze call is Wetfutures, een samenwerking tussen weten­schappers uit Nederland, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Op 22 september presenteerde de projectgroep hun onderzoeksproject en het resultaat daarvan: een mixed reality-app voor het UNESCO Werelderfgoed Schokland.
 • Archeologisch beleefpunt De Klinkenberg geopend
  Op 22 september is in Gees het zevende archeologisch beleefpunt van Drenthe geopend door gedeputeerde Nelleke Vedelaar. Tijdens de feestelijke opening is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het archeologische rijksmonumentenpaspoort voor de Klinkenberg uitgereikt aan de terreineigenaar Staatsbosbeheer en de pachter.
 • Finalisten Museumtalentprijs 2022 bekend
  Uit 14 aanmeldingen heeft de jury drie jonge professionals gekozen die meedingen naar de titel Museumtalent 2022. In alfabetische volgorde zijn dit: Tijmen Dokter (Nationaal Militair Museum), Marie Stel (Museum Het Valkhof) en Tim de Zeeuw (Teylerâ??s Museum).
 • 80 Europese praktijkvoorbeelden klimaatadaptatie en erfgoed
  Effecten van klimaatverandering zijn ook voor erfgoed zichtbaar. Het ministerie van OCW, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als onderdeel daarvan, werken samen met Europese partners aan dit thema. Een van de resultaten is een nieuw rapport met korte en krachtige aanbevelingen hoe om te gaan met klimaatverandering en cultureel erfgoed.
 • Goud van de Gouden Koets afkomstig uit Suriname
  Het Amsterdam Museum heeft samen met de Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ (NICAS) en Naturalis Biodiversity Centre onderzoek gedaan naar de herkomst van het goud van de Gouden Koets. Lang was onbekend waar het bladgoud waarmee de koets is verguld vandaan kwam. De samenstelling van het goud is in een uitgebreid onderzoek vergeleken met monsters uit Suriname en Zuid-Afrika. Een mysterie is opgelost: het goud blijkt afkomstig uit Suriname.
 • Watertoren De Reusch wint OMD Duurzaamheidsprijs
  De winnaar van de Open Monumentendag Duurzaamheidsprijs 2022 is bekend: Watertoren De Reusch uit Schimmert. Het Oldschool Hotel in Winterswijk is tweede geworden en het Elevatorhuis in Rotterdam derde. Het zijn alle drie inspirerende voorbeelden van verduurzaamde monumenten. De winnaar werd bekendgemaakt tijdens de opening van de Vriendenloterij Open Monumentendag (OMD). Nico Eurelings, eigenaar van de watertoren, ontving uit handen van Susan Lammers, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een glazen kunstwerk.
 • Behangsels uit 18e eeuw gevonden in Portugese Synagoge
  Tijdens werkzaamheden in de Portugese Synagoge in Amsterdam zijn onverwacht enkele 18e-eeuwse linnen behangsels aangetroffen.â?¯De behangsels lagen in twee verborgen tussenruimtes in de hechal, de grote kast waarin de Torarollen worden bewaard.â?¯Wanneer deze behangsels daar zijn neergelegd, is niet duidelijk. Alles wijst er echter op dat het behang daar anderhalve eeuw onopgemerkt heeft gelegen.
 • 114,9 miljoen euro subsidie voor instandhouding rijksmonumenten
  De afgelopen periode is voor een totaalbedrag van � 114,9 miljoen aan subsidies toegekend voor de instandhouding van rijksmonumenten, waarvan � 68,3 miljoen vanuit de Subsidieregeling instandhouding monumenten (hierna: instandhoudingssubsidie) en � 46,6 miljoen vanuit de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (hierna: woonhuissubsidie).
 • Help mee aan een toekomstbestendige 14C-database!
  Het bepalen van ouderdom van archeologische resten in het Nederlandse bodemarchief is een cruciaal onderdeel van de archeologie. In de afgelopen decennia zijn in Nederland duizenden 14C-dateringen voor archeologisch onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd die niet openbaar te raadplegen zijn.  
 • Afronding restauratie Romeinse Zwammerdam schepen
  Op donderdag 25 augustus 2022 ondertekenden Arjan de Zeeuw namens staatssecretaris Cultuur Gunay Uslu van het ministerie van OCW, Willy de Zoete, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland, Jan Jehee van de Stichting Museumpark Archeon en Anouk Noordermeer, wethouder van Alphen aan den Rijn het document over de afronding van de restauratie van de Zwammerdamschepen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in de Arena van Museumpark Archeon. Hierbij waren 400 onderzoekers uit dertig landen van het XXV Limes Congres aanwezig.
 • Publiek kan stemmen op favoriete duurzame monument
  Vanaf vandaag, 18 augustus, kan iedereen stemmen op het meest duurzame monument van 2022. Begin juli zijn hiervoor drie genomineerden bekend gemaakt. Het publiek kan nu mede bepalen welk monument de Groene Sleutel krijgt uitgereikt op 8 september, tijdens het openingsevenement van de Vriendenloterij Open Monumentendag in Ede.
 • Tijdschrift 3 in 2022: Onderzoekers in de etalage
  Het derde nummer van het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2022 is klaar. Het magazine is online te lezen. Heeft u een abonnement, dan ligt het tijdschrift binnenkort op uw deurmat.   

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition