Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Nieuwsberichten

Nieuwsberichten op Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
last updated: 08.03.2021 - 09:58
 • Herbestemmingssubsidie 2020 verleend
  Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2020 ruim 2,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de herbestemming van monumenten. Dit gebeurt in het kader van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.
 • Vorig jaar uw woonhuis-rijksmonument onderhouden? Vraag dan nu subsidie aan
  Particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen binnenkort weer woonhuissubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Vanaf 1 maart kunnen deze eigenaren voor instandhoudingskosten die in 2020 gemaakt zijn, gebruikmaken van de subsidieregeling. Dat kan tot en met 30 april. Dit jaar nog onderhoud gepland aan uw rijksmonumentale woonhuis? U kunt dan volgend jaar in dezelfde periode voor dergelijke werkaamheden uw subsidie aanvragen.
 • Minister informeert Tweede Kamer over Verdrag van Faro
  Demissionair minister Van Engelshoven vindt het van belang dat de uitgangspunten van het Verdrag van Faro meer bekendheid en uitwerking krijgen in Nederland. Dat schrijft zij in een brief waarin ze de Tweede Kamer informeert over de beleidsmatige mogelijkheden om uitvoering te geven aan het verdrag. Het Verdrag van Faro van de Raad van Europa stelt de mens centraal en biedt grondslagen voor het ondersteunen van burgerinitiatieven, het inzetten van de sociale waarde van erfgoed en het overbruggen van de kloof tussen gemeenschappen, erfgoedinstellingen en overheden.
 • Instandhoudingssubsidie in 2021 aanvragen
  Voor rijksmonumenten kunnen eigenaren tot en met 31 maart 2021 instandhoudingssubsidie (Sim) aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Verkoop TL-buis stopt vanaf september 2021. Led alternatief voor musea
  Na de gloeilamp en de halogeenlamp gaat per 1 september 2021 de fameuze TL-buis in de ban. Veel TL-lampen voldoen namelijk niet aan de efficiëntie-eisen van de in 2019 gepubliceerde herziene Europese Ecodesign-maatregel. Net als bij de andere uitgefaseerde lichtbronnen is ledverlichting een logisch alternatief, ook voor musea.
 • Financiële bijdrage maritiem onderzoek door vrijwilligers en studenten
  Om het maritieme verleden van Nederland boven water te halen, nodigt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vrijwilligers en studenten nogmaals uit om regionaal onderzoek te doen. Dit project genaamd â??13 Provinciën 2021â?? heeft als doel de verscheidenheid aan verhalen van de twaalf provinciën van Nederland en de Noordzee in kaart te brengen. Vrijwilligers en studenten hebben vaak veel lokale maritieme kennis en kunnen dus het beste ook zelf deze lokale verhalen vertellen. Voorwaarde voor deelname aan het project is de goedkeuring van een projectvoorstel, welke tot 19 april kan worden ingediend.
 • RCE Tijdschrift 1 in 2021: over een staatsieportret, steenhouwers en schilfers
  Het eerste nummer van het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2021 is klaar. Het magazine is online te lezen. Heeft u een abonnement, dan ligt het tijdschrift binnenkort op uw deurmat.   
 • Zeventiende-eeuwse verstedelijking op de kaart gezet
  Het is 375 jaar geleden dat de Nederlandse delegatie in Münster begon met de vredesonderhandelingen die zouden leiden tot de Republiek als soevereine staat. In de zeventiende eeuw werd deze Republiek der Vereenigde Nederlanden een van de grootste handelsnaties van Europa. Deze periode kenmerkt zich door een grote stedelijke bloei in het Hollandse deel van de Republiek. De nieuwe kaartlaag Het Nederland van Blaeu geeft een inkijk in deze zeventiende-eeuwse verstedelijking.
 • Nederlandse onderzoekers ontvangen financiering in JPICH-onderzoekscompetitie
  JPICH staat voor Joint Programming Initiative on Cultural Heritage: Europese landen die erfgoedonderzoek financieren, waaronder Nederland. Vorig jaar schreef JPICH een onderzoekscompetitie uit, een zogenaamde call, over â??Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societiesâ?? (CHIP). Wetenschappers werden uitgenodigd om onderzoeksvoorstellen in te dienen over de rol van erfgoed in de samenleving, vanuit verschillende (inter)nationale perspectieven en waardensystemen.
 • Grootste rijksmonument van Amsterdam wordt aangepakt: de Centrale Markthal
  Non-profitorganisatie BOEi is vandaag officieel gestart met de bouw rond het grootste Rijksmonument van Amsterdam: de Centrale Markthal uit 1934. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin 2023 afgerond. De Centrale Markthal, lang een verborgen parel in de hoofdstad, heeft dan meteen een record in handen: op het dak wordt 2500m2 aan zonnepanelen geplaatst die 400.000 kwh aan stroom leveren, het grootste energieleverende dak van Amsterdam.
 • OCW evalueert herbestemmingsregeling
  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is in januari 2021 gestart met de evaluatie van de Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten. Deze regeling ondersteunt eigenaren van monumenten en belanghebbenden al sinds 2011 bij het doen van onderzoek naar haalbaarheid van herbestemming van hun monument en bij het treffen van noodmaatregelen om het monument wind- en waterdicht te maken om verval te voorkomen. Sinds 2020 is er in de regeling ook subsidie beschikbaar voor aanvullend verduurzamingsonderzoek.
 • Kunstwerk Herman Kuijer verlicht CC NL
  CollectieCentrum Nederland (CC NL) ontsteekt vanavond het lichtkunstwerk dat kunstenaar Herman Kuijer speciaal voor dit gebouw heeft ontworpen. Een groot aantal lichtbundels creëert een voortdurend langzaam veranderend patroon op het nieuwe gebouw langs de A28 in Amersfoort. Hier beheren het Nederlands Openluchtmuseum, Museum Paleis Het Loo, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Rijksmuseum een groot deel van hun collecties.
 • Rijksdienst start met nieuwsbrief gebouwd erfgoed gemeenten
  De Rijksdienst start het jaar 2021 met een nieuwe nieuwsbrief voor gemeenten op het gebied van gebouwd erfgoed en aangelegd (groen) erfgoed. We merkten dat er behoefte is om hierover actuele informatie te ontvangen. De nieuwsbrief is online te lezen.
 • Herbestemmingssubsidie aangevraagd?
  Heeft u in het najaar herbestemmingssubsidie aangevraagd? Dan weet u uiterlijk 26 februari of uw aanvraag is goedgekeurd.
 • Vele scheepswrakken in het Hoornse Hop gevonden
  In oktober en november van dit jaar is in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed archeologische onderzoek uitgevoerd door de bodem van het Hoornse Hop in kaart te brengen. In dit gedeelte van het Markermeer, voor de kust van Hoorn en Edam, heeft in 1573 de Slag om de Zuiderzee plaatsgevonden. Hierbij werd de Spaanse vloot verslagen door de Watergeuzen, wat leidde tot een periode van bloei voor de Westfriese steden.

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition