Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Nieuwsberichten

Nieuwsberichten op Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
last updated: 23.07.2021 - 13:42
 • Waterschade aan Limburgs erfgoed
  De gevolgen van de overstromingen in Limburg zijn groot. Hulpverleners zijn druk bezig met het bestrijden van de overlast door hoogwater en getroffen personen te helpen. Voor bewoners van het getroffen gebied wordt onderdak gezocht en in het centrum van Valkenburg geldt nog een noodverordening. Bovendien blijft op de weinig doorlatende grond het water lang staan.
 • Voortzetting succesvolle samenwerking RCE en STOWA
  Op 12 juli 2021 sloten de Stichting Toegepast Onderzoek Waterschappen (STOWA) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Directeuren Arjan de Zeeuw (RCE) en Joost Buntsma (STOWA) onderschreven de hernieuwde overeenkomst tijdens een gezamenlijk overleg in Amersfoort.
 • Herbestemmingssubsidie mogelijk voor verduurzamingsonderzoek
  Eigenaren van moeilijk te bestemmen monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde komen in aanmerking voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Ook dit jaar is het mogelijk om binnen deze regeling aanvullend subsidie aan te vragen voor een verduurzamingsonderzoek. De regeling richt zich op niet-woonhuizen. Aanvragen kan van 1 oktober tot en met 30 november 2021.
 • Twee nieuwe opvarenden gevonden van VOC-schip Rooswijk
  In het Archief van het Aalmoezeniersweeshuis van Amsterdam zijn de namen van twee nieuwe Rooswijk-opvarenden opgedoken. Het gaat om Jacob Boon en Jan Lindesmit. Zij zijn beiden omgekomen op het VOC-schip Rooswijk dat één dag na vertrek op 9 januari 1740 verging vlak voor de Engelse kust.
 • Meer roofkunst terug naar rechthebbenden
  De inzet van het kabinet is om zoveel mogelijk roofkunst aan de rechtmatige eigenaren terug te geven. Daartoe is eerder de manier van beoordelen van restitutieverzoeken, naar aanleiding van een advies van de Raad voor Cultuur en de commissie Kohnstamm, aangepast. Het uitgangspunt blijft dat objecten teruggegeven moeten worden aan particulieren aan wie het toebehoort. Het structurele herkomstonderzoek moet hiervoor gaan zorgen.
 • Prijsvraag verduurzamen iconische stadskerken: drie teams geselecteerd voor ontwerpfase
  Negen teams hebben een visie ingezonden voor één van de drie ontwerpthema's voor de prijsvraag 'Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid'. Daaruit heeft de jury nu drie teams geselecteerd. Deze teams zijn uitgenodigd om hun visie uit te werken tot een schetsontwerp.
 • Creatieve koppen gezocht om monumenten te verduurzamen
  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is op zoek naar innovatieve en creatieve oplossingen om monumenten te verduurzamen, om daarmee CO2-reductie ambities uit het Klimaatakkoord te helpen behalen. Daarbij hebben we creativiteit nodig! Hiervoor maken we gebruik van een innovatiecompetitie: de SBIR (Small Business Innovation Research).
 • Presentatie publicatie Romeinse muntschat Berlicum
  Op woensdag 9 juni overhandigt Hoofd Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Jos Bazelmans de publicatie Veilig naar de Overkant. Onderzoek naar een muntvondst uit de Romeinse tijd in het dal van de Aa bij Berlicum aan Wim en Nico van Schaijk in St. Oedenrode.
 • Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022
  De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.
 • Bibliotheek RCE open op afspraak
  Vanaf 7 juni is onze bibliotheek in Amersfoort weer geopend voor bezoek.
 • De Stadsgenese als gids voor klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling
  Vandaag heeft Deltacommissaris Peter Glas in Amersfoort het eerste exemplaar van het boek â??De stadsgeneseâ?? in ontvangst genomen van de directeuren van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Daarna zijn zij in gesprek gegaan met wethouders van de in het boek beschreven voorbeeldgemeenten Culemborg, Dordrecht, Middelburg, Nijmegen en Oegstgeest, en met de dijkgraaf van Waterschap Rivierenland.
 • Nieuwe app met excursie-fietsroutes door Nederlands landschap
  Verschillende organisaties zetten dit jaar het Nederlandse landschap in de schijnwerpers. Zo ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en het Nationale Parken Bureau. Gezamenlijk ontwikkelden ze de app Meesterwerk Nederlands Landschap. Het gaat om zes bijzondere fietsroutes die aan de hand van kunst een link leggen tussen heden, verleden en toekomst van het landschap.
 • Tijdschrift 2 in 2021: Gezegend slapen, grandeur in Haarlem en 'Grenzeloze inhoud'
  Het tweede nummer van het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2021 is klaar. Het magazine is online te lezen. Heeft u een abonnement, dan ligt het tijdschrift binnenkort op uw deurmat.   
 • Negen ontwerpteams aan de slag met verduurzaming iconische stadskerken
  Uit de 37 teams die hebben gereageerd op de Open Oproep voor het verduurzamen van grote stadskerken heeft de jury negen teams van professionals op het gebied van ontwerp, duurzaamheid en erfgoed geselecteerd. Zij zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de prijsvraag 'Sublieme Schoonheid | Sublieme duurzaamheid', die door de Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met negen grote stadskerken is uitgeschreven. Aan de teams is gevraagd om een visie op de opgave te maken, waartoe drie urgente themaâ??s zijn aangereikt. Deze themaâ??s hebben betrekking op de binnenruimte, op energiekoppelingen en op verbinding met de omgeving. In juni zal de jury per thema één team selecteren om de visie uit te werken tot een ontwerp.
 • 3D-model 17e-eeuws handelsschip Pinas is ultieme bouwsleutel
  Omdat er geen bouwtekeningen beschikbaar zijn van de schepen uit de zeventiende eeuw, kan het voor onderzoekers soms lastig zijn om wrakdelen te identificeren. De gedigitaliseerde en recent voor een groter publiek bereikbaar gemaakte tool van een Pinas brengt daar verandering in. Een Pinas is een groot bewapend handelsschip dat in het Nederland van de zeventiende eeuw werd gebruikt. Dit scheepstype wordt gezien als dé bouwsleutel tot bijna alle scheepstypen die er in de zeventiende eeuw hebben gevaren. De online omgeving toont alle onderdelen van het schip afzonderlijk in 3D. 

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition