Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Nieuwsberichten

Nieuwsberichten op Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
last updated: 27.11.2021 - 13:33
 • Grootste herstel- en restauratieoperatie van Joods erfgoed ooit
  Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vandaag, vrijdag 26 november, 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het herstel en de restauratie van Joodse begraafplaatsen. Het gaat om de grootste herstel- en restauratieoperatie van Joods erfgoed ooit.  Nooit eerder werden zoveel historische Joodse objecten in het kader van één besluit gerestaureerd. 
 • RCE minder bereikbaar door ICT storing
  Door een technische storing is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) minder goed bereikbaar.
 • 8,8 miljoen euro voor verduurzaming van rijksmonumenten
  Het demissionaire kabinet stelt extra geld beschikbaar voor de monumentensector om de klimaatdoelen te realiseren. Als onderdeel van een pakket van € 525 miljoen voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed wordt een bedrag van € 8,8 miljoen uitgetrokken om het verduurzamen van rijksmonumenten te stimuleren. 
 • Marieke van Winkelhoff wint de W.A. van Es-prijs 2021
  De W.A. van Es-prijs 2021 is dit jaar gewonnen door Marieke van Winkelhoff (Universiteit Leiden). De prijs is dit jaar voor de 32e keer uitgereikt.
 • Bijna 90 inzendingen voor fotowedstrijd #Mijnpost65
  Fotografeer kenmerkende objecten uit de periode tussen 1965 en 1990 (Post65). Deze oproep van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) leverde 90 inzendingen op, en een winnaar! Lees meer over de winnende foto in dit nieuwsbericht. En doe mee aan het vervolg van de fotowedstrijd: de #bloemkoolwijkchallenge.
 • Kennis over historische bebossing in Nederland als inspiratie voor de Bossenstrategie
  Eind 2020 kondigde de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan dat we de komende tien jaar tien procent meer bos willen aanplanten in Nederland. Deze Bossenstrategie komt voort uit afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord. Staatsbosbeheer (SBB) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) deden onderzoek naar de geschiedenis van bebossing in Nederland. De uitkomsten zijn terug te lezen in een nieuw rapport: Historische schets van bossen en bosaanplant in Nederland, met aanbevelingen voor toekomstige bosaanplant.
 • Ankie Petersen is Monumententalent 2021
  Ankie Petersen is de winnaar van de Monumententalentprijs 2021, dé prijs voor de stimulering van talentontwikkeling van jonge erfgoedprofessionals. Ankie onderscheidt zich als een professional die in haar werk constant nieuwe verbindingen zoekt tussen werelden en werkvelden die elkaar normaal gesproken niet zo gauw raken. Ze combineert het zelfstandig ondernemerschap onder de noemer OLDNEWS Agency met een parttime dienstverband bij de Landmacht op het gebied van erfgoedbescherming in crisistijd.
 • Het Doornroosje-scenario als museale tijdcapsule. Innovatief toekomstperspectief voor Streekmuseum Jan Anderson
  Jan Anderson, oprichter en eigenaar van het Streekmuseum Jan Anderson in Vlaardingen, is 85 jaar. Wat gebeurt er als hij niet meer voor zijn museum kan zorgen? Wordt hij opgevolgd, of is er een andere toekomst voor dit museum? Met de ondertekening van een intentie-overeenkomst op 10 november starten vier erfgoedinstellingen een experimenteel project om een bewaar-strategie te ontwikkelen voor deze museumcollectie. Kunnen wij dit erfgoed nu voldoende op waarde schatten om hierover beslissingen te nemen, of moeten we dit overlaten aan toekomstige generaties?
 • Praktijkonderzoek naar na-isolatie van monumentale woonhuizen
  Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) gaat praktijkonderzoek doen naar na-isolatie van monumentale woonhuizen, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Na-isolatie is de vakterm voor het isoleren van een woning die al gebouwd is.
 • Finalisten Monumententalent bekend
  Uit 17 aanmeldingen heeft de jury drie jonge professionals gekozen die meedingen naar de titel Monumententalent 2021. Dit zijn: Ankie Petersen (Ministerie van Defensie/zelfstandige), Ariadne Onclin (Gemeente Almere) en Tom Huizer (De Groene Grachten). Alle drie de kandidaten onderscheiden zich door hun visie op het monumentenveld en hun innovatieve werkwijzen. Op 11 november zal de winnaar bekend gemaakt geworden tijdens het Monumentencongres.
 • Tijdschrift 4 in 2021: Ondertussen op het duurzame kantoor
  Het vierde nummer van het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2021 is klaar. Het magazine is online te lezen. Heeft u een abonnement, dan ligt het tijdschrift binnenkort op uw deurmat.   
 • Leusder oerbos stierf rond 12.750 jaar geleden als gevolg van abrupte klimaatverandering
  Vandaag presenteert een team van wetenschappers de resultaten van het jaarringonderzoek van 167 bomen die in 2016 tevoorschijn kwamen bij een natuurontwikkelingsproject op Landgoed Den Treek-Henschoten in Leusden. De vondst van dit ca dertienduizend jaar oude oerbos kreeg in maart 2017 veel aandacht in de media, omdat het hier een voor Nederland unieke vondst betreft. De studie van de dennen past binnen het onderzoek naar klimaatverandering in het laatste deel van de laatste ijstijd (14.700 tot 11.700 jaar geleden). Deze uitzonderlijke periode vormt voor klimaatonderzoekers een laboratorium voor de bestudering van de effecten van klimaatverandering in onze tijd.
 • Met lef de kerk te lijf
  Actueler kan haast niet. Terwijl de gasprijs tot zeg maar sublieme hoogte stijgt, presenteerden drie ontwerpteams op de Dutch Design Week op 20 oktober plannen om negen van de grootste kerken in Nederland te verduurzamen. Zij waren de finalisten van de Prijsvraag ‘Sublieme schoonheid |Sublieme duurzaamheid’, uitgeschreven door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksbouwmeester. 
 • Tien keer Limburgse archeologie in augmented reality
  Langs de Limburgse Maas komen tien nieuwe speerpunten op plekken van grote archeologische betekenis. Het zijn opvallende markeringen in het landschap, letterlijk in de vorm van een speer. Ze vertellen samen één overkoepelend verhaal over ‘Leven langs de Maas’. De gemeente Maasgouw bijt het spits af: in Beegden wordt op 21 oktober het eerste nieuwe speerpunt geopend. Dat speerpunt neemt je mee in het verhaal van een bijzondere, Laat-Romeinse muntschat.
 • Verkennend onderzoek naar de organisatie van restauratie-opleidingen
  In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) doet het onderzoeksbureau KBA Nijmegen een verkennend onderzoek naar de organisatie van het restauratie-onderwijs. Goede vakmensen in de restauratie zijn van groot belang voor de instandhouding van de Nederlandse monumenten en de komende jaren dreigt er een tekort.

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition