Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Nieuwsberichten

Nieuwsberichten op Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
last updated: 18.05.2021 - 01:25
 • Nieuwe app met excursie-fietsroutes door Nederlands landschap
  Verschillende organisaties zetten dit jaar het Nederlandse landschap in de schijnwerpers. Zo ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en het Nationale Parken Bureau. Gezamenlijk ontwikkelden ze de app Meesterwerk Nederlands Landschap. Het gaat om zes bijzondere fietsroutes die aan de hand van kunst een link leggen tussen heden, verleden en toekomst van het landschap.
 • Tijdschrift 2 in 2021: Gezegend slapen, grandeur in Haarlem en 'Grenzeloze inhoud'
  Het tweede nummer van het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2021 is klaar. Het magazine is online te lezen. Heeft u een abonnement, dan ligt het tijdschrift binnenkort op uw deurmat.   
 • Negen ontwerpteams aan de slag met verduurzaming iconische stadskerken
  Uit de 37 teams die hebben gereageerd op de Open Oproep voor het verduurzamen van grote stadskerken heeft de jury negen teams van professionals op het gebied van ontwerp, duurzaamheid en erfgoed geselecteerd. Zij zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de prijsvraag 'Sublieme Schoonheid | Sublieme duurzaamheid', die door de Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met negen grote stadskerken is uitgeschreven. Aan de teams is gevraagd om een visie op de opgave te maken, waartoe drie urgente themaâ??s zijn aangereikt. Deze themaâ??s hebben betrekking op de binnenruimte, op energiekoppelingen en op verbinding met de omgeving. In juni zal de jury per thema één team selecteren om de visie uit te werken tot een ontwerp.
 • 3D-model 17e-eeuws handelsschip Pinas is ultieme bouwsleutel
  Omdat er geen bouwtekeningen beschikbaar zijn van de schepen uit de zeventiende eeuw, kan het voor onderzoekers soms lastig zijn om wrakdelen te identificeren. De gedigitaliseerde en recent voor een groter publiek bereikbaar gemaakte tool van een Pinas brengt daar verandering in. Een Pinas is een groot bewapend handelsschip dat in het Nederland van de zeventiende eeuw werd gebruikt. Dit scheepstype wordt gezien als dé bouwsleutel tot bijna alle scheepstypen die er in de zeventiende eeuw hebben gevaren. De online omgeving toont alle onderdelen van het schip afzonderlijk in 3D. 
 • Europees netwerk bevordert erfgoedwetenschap
  Erfgoedwetenschap richt zich op het beter begrijpen, behouden en het duurzaam gebruiken van erfgoed. Vandaag gaat de website E-RIHS live, de nationale tak van het gelijknamige Europese platform. Het doel is de internationale gemeenschap van erfgoedonderzoekers toegang te geven tot de infrastructuur van internationale laboratoriumfaciliteiten, onderzoeksdata en het netwerk van kennis en expertise. E-RIHS staat voor European Research Infrastructure Heritage Science. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is coördinator van E-RIHS.nl.
 • ErfgoedAcademie organiseert nieuwe erfgoedparticipatie-labs
  Onder het motto â??samen denken â?? samen doen â?? samen werkenâ?? organiseert de ErfgoedAcademie, net als vorig jaar, twee erfgoedparticipatie-labs. De deelnemers bepalen mede de themaâ??s van de labs, of praktijkwerkplaatsen, en gaan over vraagstukken waar veel erfgoedprofessionals in de praktijk tegenaan lopen. De labs starten op 11 mei. Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 16 april. 
 • Nieuwsbrief erfgoed en corona: pilots sneltesten, coronacrisis haalt het beste in mensen naar boven
  De zevende digitale nieuwsbrief Erfgoed en corona is verschenen.
 • Een monitor voor ons landschap
  Tijdens de landelijke NOVI-Conferentie is de Monitor Landschap gepresenteerd. In de Nationale Omgevingsvisie is vastgelegd dat bij ontwikkelingen de kwaliteiten van een gebied centraal moeten staan. Op die manier werken we aan een landschapsinclusief omgevingsbeleid. De Monitor Landschap is een van de instrumenten die hier aan bij gaat dragen.
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed overhandigt unieke verrekijker uit kasteel Haamstede aan provincie Zeeland
  Op 19 maart is door Jos Bazelmans, hoofd van de afdeling Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), een unieke verrekijker overgedragen aan de Zeeuwse gedeputeerde van Cultuur Anita Pijpelink. De kijker met kompas stamt uit de periode ca 1650-1750 en is in de jaren zestig gevonden tijdens opgravingen van kasteel Haamstede. De kijker wordt opgenomen in het provinciaal archeologisch depot van Zeeland.
 • Ondergrondse bunkers Koude Oorlog in beeld gebracht
  Direct na de Tweede Wereldoorlog kwamen de kapitalistische en de communistische wereld tegenover elkaar te staan: respectievelijk de Verenigde Staten en hun bondgenoten en de Sovjet-Unie en partners. Deze zogenaamde Koude Oorlog bestond vooral uit dreigementen over en weer en leidde in 1962 (Cuba-crisis) bijna tot de Derde Wereldoorlog.
 • Prijsvraag verduurzaming iconische stadskerken
  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksbouwmeester hebben op 11 maart een openbare prijsvraag uitgeschreven: 'Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid. Oproep voor het verduurzamen van iconische stadskerkenâ??. Negen stadskerken staan model voor de ontwerpvoorstellen. De competitie wordt georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal.
 • Erfgoedcentrum Batavialand krijgt functie als Nationaal Scheeps-archeologisch Depot
  Erfgoedcentrum Batavialand in Lelystad krijgt een flinke financiële impuls en een extra functie als Nationaal Scheeps-archeologisch Depot. Dat maakten demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Michiel Rijsberman, gedeputeerde Kunst en Cultuur van de Provincie Flevoland, op 10 maart bekend.
 • Herbestemmingssubsidie 2020 verleend
  Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2020 ruim 2,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de herbestemming van monumenten. Dit gebeurt in het kader van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.
 • Vorig jaar uw woonhuis-rijksmonument onderhouden? Vraag dan nu subsidie aan
  Particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen binnenkort weer woonhuissubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Vanaf 1 maart kunnen deze eigenaren voor instandhoudingskosten die in 2020 gemaakt zijn, gebruikmaken van de subsidieregeling. Dat kan tot en met 30 april. Dit jaar nog onderhoud gepland aan uw rijksmonumentale woonhuis? U kunt dan volgend jaar in dezelfde periode voor dergelijke werkaamheden uw subsidie aanvragen.
 • Minister informeert Tweede Kamer over Verdrag van Faro
  Demissionair minister Van Engelshoven vindt het van belang dat de uitgangspunten van het Verdrag van Faro meer bekendheid en uitwerking krijgen in Nederland. Dat schrijft zij in een brief waarin ze de Tweede Kamer informeert over de beleidsmatige mogelijkheden om uitvoering te geven aan het verdrag. Het Verdrag van Faro van de Raad van Europa stelt de mens centraal en biedt grondslagen voor het ondersteunen van burgerinitiatieven, het inzetten van de sociale waarde van erfgoed en het overbruggen van de kloof tussen gemeenschappen, erfgoedinstellingen en overheden.

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition