Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Nieuwsberichten

Nieuwsberichten op Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
last updated: 20.09.2021 - 01:13
 • Kennis uit het verleden bewijst nut voor wateropgaven van nu
  De Nederlandse geschiedenis is een verhaal van water. Het landschap is door waterbeheer gevormd. Gemalen, kanalen en sluizen tonen onze inventiviteit en pogingen om het water naar onze hand te zetten. De omgang met water en de ingrepen van vroeger kunnen kennis leveren voor opgaven van nu. Daarom onderzoeken de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen) hoe kennis over de bodem, het watersysteem en cultuurhistorie voordelen oplevert voor de opgaven van vandaag en morgen.
 • Bibliotheek gesloten op 23 september
  Vanwege een personeelsbijeenkomst is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op 23 september beperkt bereikbaar. De bibliotheek is op die dag gesloten.
 • CollectieCentrum Nederland officieel geopend
  Vier rijkscollecties onder één dak vormen samen het fysieke geheugen van Nederland Demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, heeft vanmorgen CollectieCentrum Nederland (CC NL) in Amersfoort geopend. Dat deed ze door het historische draaiorgel De Blauwe Mortier aan te zetten, het grootste object dat in CC NL wordt bewaard. CollectieCentrum Nederland brengt vier belangrijke rijkscollecties, die van het Nederlands Openluchtmuseum, Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, samen in een van de meest duurzame gebouwen van Nederland. Het samenbrengen van de vier collecties en de samenwerking tussen de vier partners maken CC NL uniek in de wereld.
 • Voormalig klooster Klaarkamp Rinsumageest (Fr.) rijksmonument
  Op vrijdag 10 september zal de directeur Kennis en Advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Arjan de Zeeuw, voormalig Klooster Klaarkamp bij het Friese dorp Rinsumageest (gemeente Dantumadiel) aanwijzen als archeologisch rijksmonument. Het komt al in de boeken voor vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw en het was het grootste klooster in Friesland.
 • Cijfers rijksmonumenten in Nederland geactualiseerd
  Nederland telde eind augustus 61.809 gebouwde rijksmonumenten. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de Erfgoedmonitor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
 • 111,2 miljoen subsidie voor instandhouding rijksmonumenten
  De afgelopen periode is voor een totaalbedrag van € 111,2 miljoen aan subsidies toegekend voor de instandhouding van rijksmonumenten, waarvan € 68,2 miljoen vanuit de Subsidieregeling instandhouding monumenten (hierna: instandhoudingssubsidie) en € 43 miljoen vanuit de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (hierna: woonhuissubsidie).
 • Rijksmonumentenstatus voor Oranjehotel en Waalsdorpervlakte
  Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog krijgen het Oranjehotel en de naastgelegen Waalsdorpervlakte de status van Rijksmonument. Minister Van Engelshoven heeft dit vandaag bekendgemaakt tijdens de 76ste herdenking van het Oranjehotel. Met de overhandiging van de monumentenschildjes voor het Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte is de aanwijzing officieel. De nieuwe status maakt duidelijk dat beide objecten van nationaal belang zijn en op deze manier behouden blijven voor de toekomst.
 • Nieuwe subsidieregeling voor restauratie klinkend erfgoed
  Eigenaren van rijksmonumenten met klinkend erfgoed kunnen per 1 september subsidie aanvragen voor de restauratie van klinkende onderdelen. Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van de restauratie van klinkend erfgoed (beiaarden, orgels, maar ook kleinere klinkende onderdelen van rijksmonumenten zoals luidklokken en uurwerken). Voorwaarde is dat het onderdeel voldoende monumentale waarde heeft. De regeling hiervoor is in april gepubliceerd in de Staatscourant. In totaal is er € 2.425.000,- beschikbaar.
 • Maritiem archeologisch onderzoek in het Hoornse Hop
  De afgelopen dagen heeft een duikteam van ADC/Baars-CIPRO in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een duikend onderzoek verricht naar een schip dat mogelijk betrokken is geweest bij de Slag op de Zuiderzee (8 tot 11 oktober 1573). In de strijd van het toenmalige Nederland tegen de Spaanse overheersing werd voor de kust van Hoorn een grote zeeslag geleverd. Archeologen zijn al jaren bezig resten van deze slag te achterhalen. Met dit duikend onderzoek in het Markermeer komt de slag wel heel erg dichtbij.
 • Scheepswrak van fluitschip in de Baltische Zee nu ook gedateerd
  De internationale duikgroep Badewanne heeft ontdekt uit welk jaar het unieke scheepswrak stamt dat op de bodem van de Baltische Zee ligt. Het wrak van een Nederlands fluitschip werd vorig jaar op een diepte van 85 meter aangetroffen en is buitengewoon goed bewaard gebleven. Tijdens opnames van de documentaire Fluit vond Badewanne het hakkebord van het schip, dat met de voorkant naar beneden op de bodem van de zee lag. Het bevat een gravering met het jaar 1636 en een afbeelding van een zwaan, zo maakt de duikgroep vandaag samen met maritiem archeologen uit Finland, Nederland en Zweden bekend.
 • Veel touw bewaard gebleven in 17e eeuws scheepswrak bij Texel
  In de jaren ’80 werd in de Waddenzee nabij Texel het wrak van een zeventiende-eeuws schip - de ‘Burgzand Noord 9’ - ontdekt. Het schip was vermoedelijk een straatvaarder die handel dreef met het Middellandse zeegebied. In 2013 is dit deel van de Waddenzee, waarin 16 scheepswrakken liggen, aangewezen als Rijksmonument. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert in het kader van de instandhouding van archeologische rijksmonumenten, diverse activiteiten uit om het erfgoed van Nederland te beschermen en te behouden. Vanuit deze missie heeft de RCE besloten dit wrak, dat bloot staat aan enorme (natuurlijke) erosie, op te graven om de kennis niet verloren te laten gaan en het maritieme erfgoed te behouden en te ontsluiten voor huidige en toekomstige generaties. De opmerkelijkste vondst tijdens het onderzoek is een enorme hoeveelheid scheepstouw.
 • Neder-Germaanse Limes nu ook Werelderfgoed
  De voormalige grens van het Romeinse Rijk in Nederland en Duitsland behoort sinds 27 juli tot de meest unieke gebieden in de wereld. Dat heeft het Werelderfgoedcomité van Unesco besloten. Gisteren, 26 juli, werden de Koloniën van Weldadigheid en de Hollandse Waterlinies al aan de Werelderfgoedlijst toegevoegd. 
 • Koloniën van Weldadigheid en Hollandse Waterlinies op Werelderfgoedlijst
  Het Werelderfgoedcomité van Unesco heeft op 26 juli besloten dat Nederland er twee unieke gebieden in de wereld bij heeft: de Koloniën van Weldadigheid en de Hollandse Waterlinies. Vandaag of morgen wordt ook bekendgemaakt of de Neder-Germaanse Limes, de voormalige Romeinse Rijksgrens, deze bijzondere erfgoedstatus krijgt.
 • Waterschade aan Limburgs erfgoed
  De gevolgen van de overstromingen in Limburg zijn groot. Hulpverleners zijn druk bezig met het bestrijden van de overlast door hoogwater en getroffen personen te helpen. Voor bewoners van het getroffen gebied wordt onderdak gezocht en in het centrum van Valkenburg geldt nog een noodverordening. Bovendien blijft op de weinig doorlatende grond het water lang staan.
 • Voortzetting succesvolle samenwerking RCE en STOWA
  Op 12 juli 2021 sloten de Stichting Toegepast Onderzoek Waterschappen (STOWA) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Directeuren Arjan de Zeeuw (RCE) en Joost Buntsma (STOWA) onderschreven de hernieuwde overeenkomst tijdens een gezamenlijk overleg in Amersfoort.

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition