Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Evenementen

Er komen een aantal lezingen en andere zaken aan die we u onder de aandacht willen brengen. Veel kijk- en leerplezier!


Nationale archeologie dagen 14, 15 en 16 juni 2024.

Op zaterdag 15 juni kan je terrecht bij het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis in provincie Groningen.

Adres: Nieuweweg 76, 9364 PE Nuis

Die dag staat in het teken van de archeologie in het Noorden met reactors en korte lezingen en rondleidingen.

Zeker ook leuk voor kinderen, ook de AWN is deze dag aanwezig.

 

Op zondag 16 juni kan je terrecht in het Hunebedcentrum Borger.

Adres: Hunebedstraat 27, 9531 JT Borger

RvdB 4-4-2024


Verwacht bij het RMO tentoonstelling over de Bronstijd.

Kijk HIER voor meer info.

RvdBrug 3-4-2024


21 april geomarkt in Wedde.

 

Kijk HIER voor meer info.

RvdB 3-4-2024


Grote tentoonstelling in het RMO te Leiden met (inter)nationale topstukken

Te zien t/m 17 maart 2024 Nederland in het midden van de Middeleeuwen

In het Rijksmuseum van Oudheden is de nieuwe tentoonstelling ‘Het jaar 1000: Nederland in het midden van de Middeleeuwen’ geopend.

Deze grote tentoonstelling voor alle leeftijden neemt bezoekers mee op een kleurrijke tijdreis door het midden van de Middeleeuwen, met het jaar 1000 als eindbestemming.

In de expositie komen middeleeuwse landschappen tot leven en wacht een schatkamer vol kostbaarheden. 

 

Wil je meer informatie kijk dan HIER.

RvdB 12-10-2023


Workshop: Vuursteen gereedschap maken  in het oermuseum te Diever.

Op 28 oktober van 14.00 uur t/m 16.00 uur

Deelname gratis maar wel aanmelden.

RvdB 28-09-2023


Het beleg van Coevorden 1592.

In het museumcoevorden een tentoonstelling over dit onderwerp van 30 sept t/m 17 maart.

Kijk HIER voor meer info.

RvdBrug 27-09-2023

 


De Hondsrug UNESCO Global Geopark organiseert dit najaar in samenwerking met het Hunebedcentrum en Het Drentse Landschap een reeks lezingen over geologie, archeologie, natuur en (cultuur)geschiedenis.

Kijk HIER voor lezingen bij het Hunebedcentrum.

RvdB 26-09-2023


Ruinen Dwingelderveld

Symposium Aardkundig erfgoed – inspirerende voorbeelden voor gebiedsontwikkeling

Beste lezer,

Graag nodigen wij u uit voor het symposium Aardkundig Erfgoed op 23 november 2023. Dit symposium vindt plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, te Amersfoort.


Aardkundig erfgoed (ook wel aardkundige waarden genoemd) omvat markante geologische, geomorfologische of bodemkundige verschijnselen die het verhaal van de vorming van ons land vertellen. Hoewel aardkundig erfgoed lang niet altijd bij iedereen bekend is, vormen aardkundige fenomenen de onderlegger van het Nederlandse cultuurlandschap. Ze dragen bij aan het unieke karakter en aan de identiteit van gebieden, maar zijn ook van belang voor de natuur en biodiversiteit. Een goede omgang met dit erfgoed is nodig om water en bodem weer sturend te maken bij gebiedsinrichting en beleidsopgaven.

Op dit symposium brengen we onderzoekers, (beleids-)adviseurs, ontwerpers en beheerders samen om inspirerende praktijkvoorbeelden te delen over hoe (kennis over) geomorfologie/bodem/ondergrond gebruikt wordt voor waterbeheer, natuurbeheer en gebiedsontwikkeling. Daarnaast kijken we hoe het bredere publiek betrokken kan worden bij (het verhaal achter de) aardkunde in relatie tot archeologie, cultuurhistorie en biodiversiteit.

De bijeenkomst is een samenwerking tussen RCE, TNO Geologische Dienst Nederland en WENR (Wageningen University en Research).
U kunt dit platform live of online bijwonen, dit kunt u aangeven bij het aanmelden.
Het belooft een inspirerend symposium te worden. We zien u graag op 23 november!

Harm Jan Pierik (RCE, afd. Landschap), Kay Koster (TNO) en Hessel Woolderink (WENR).

Meer info.              Direct aanmelden.

RvdB 22-09-2023


Op -zaterdag 4 november 2023 organiseert AWN Nijmegen e.o. namens en met (financiële) steun van de AWN Nederlandse Archeologievereniging een symposium met als thema `Innovatieve technieken in de archeologie’.
Vijf sprekers zullen ingaan op het toepassen in archeologisch onderzoek van technieken als thermografie en -luminescentie, lidar, isotopenonderzoek en grondradar.
Dit landelijk symposium is bedoeld voor alle leden van de AWN, alsmede voor niet bij de AWN aangesloten professionele en amateurarcheologen.

Wij zorgen deze dag voor koffie/thee, lunch en twee consumpties. Hiervoor vragen wij een bijdrage van EU 18,50 per deelnemer.

Zaterdag 4 november 2023, 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Schouwburg Cuijk, gemeente Land van Cuijk.
Per OV goed bereikbaar. Gratis parkeergelegenheid
Voor meer informatie: lhwtenhag(at)planet(dot)nl

Hoe kun je je inschrijven?
Stuur een mailtje met als onderwerp Symposium Cuijk naar:
medewerker(at)awn-archeologie(dot)nl
Vermeld (ook voor je badge op het symposium)
- je naam
- de afdeling 
- evt. je rol binnen de afdeling
Laat het ook weten als je afhankelijk bent van bijvoorbeeld een rollator of rolstoel. We maken het je graag zo makkelijk mogelijk.
Maak het verschuldigde bedrag voor de lunch (18,50 euro) over aan:
Penningmeester AWN, IBAN NL40INGB 0000 5778 08
onder vermelding van “Symposium Cuijk” en je naam.

RvdB 31-08-2023

_____________________________________________________________

Geologisch museum Hofland.

Centraal gelegen op de Gooise heide, een klein museum over geologisch, mineralogisch, paleontologisch en archeologische onderwerpen.

Een bezoek aan dit museum geeft inzicht in de samenstelling en bouw van de aarde. Zeer geschikt voor kinderen.

Op dit moment een tentoonstelling over delfstoffen/metalen, hieronder enkele onderwerpen.

Copyright museum Hofland.

In het najaar een volgende tentoonstelling over "fossielen en fabels".

Kijk HIER voor meer info. RvdB 15-05-2023

________________________________________________________

Vanaf 31 maart een expositie over: De Nederlandse maaltijd van steentijd tot nu.

Het is een klein museum maar meer info valt HIER te lezen.

RvdB 8-03-2023

________________________________________________________

Oertijd markt in Emmen op 30 juli achter het stadion. Aanvang 10.00 uur tot 17.00 uur.

________________________________________________________

Beste LWAOW-ers, AWN-ers en geïnteresseerden in de maritieme archeologie,

Op zaterdag 4 maart 2023 organiseert de LWAOW de jaarlijkse Schervendag.

Voor deze dag is weer een interessant programma samengesteld.

Zie bijgevoegde agenda. 

Geef je HIER tijdig op voor deelname.

RvdB 26-02-2023

---------------------------------------------------------------------------------------

Een tip voor een museum bezoek, kijk hier!

Min40celsius is een verrassend bezoekerscentrum over het unieke landschap van de regio.

Een speurtocht naar de bijzondere geologische geschiedenis, de unieke fossielen en ijstijdzoogdieren

en archeologie (Steentijd tot en met Romeinse tijd).

RvdB 24-12-2023

________________________________________

Lezingen in het hunnebedcentrum te Borger.

Aanmelden voor de lezing is verplicht en kan tot één week voorafgaand aan de lezing door
te mailen naar info(at)dehondsrug(dot)nl o.v.v. het aantal personen.

Programma


Ook voor 2023 heeft de DPV interesante lezingen.

Agenda DPV 2023

 

19-12-2022 RvdB

Activiteiten AWN acheologie.

Bekijk hier afdeling Noord.

Bekijk hier het programma.

Nieuwe lezingen in het Hunebedcentrum.

Bekijk hier het programma.

 

 

8-05-2022 Roel.

 


 

 

 


 

Lezing Prof. Dr. Ir. Theo Spek

 

Op donderdagavond 8 april van 20:00 - 22:00 uur geeft Prof. dr. ir. Theo Spek een lezing over ons jaarthema 'Ode aan het Landschap'. Theo vertelt het verhaal over het landschap van het Drentsche Aa gebied. Weinig gebieden in Nederland kennen een zo rijk gelaagde landschapsgeschiedenis als deze. Duizenden jaren wisselwerking tussen aarde, mens en natuur zorgde hier voor een unieke combinatie van landschappen, waarin nog op allerlei plekken sporen uit het verleden zijn aan te treffen.

Je kan deze lezing, aangeboden door Nationaal Park Drentsche Aa, gratis thuis vanuit je luie stoel volgen. Je kunt je hiervoor online aanmelden. Een paar dagen van tevoren ontvang je dan een link voor de lezing.

Prof. dr. ir. Theo Spek werkt als hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer informatie en aanmelden via deze link

 

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition