Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Nieuwsberichten

Nieuwsberichten op Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
last updated: 27.09.2020 - 17:58
 • Bijzonder kunsttransport naar Zierikzee
  Vandaag heeft een bijzonder kunsttransport naar Zierikzee plaatsgevonden. Het schilderij Schepen op de Oosterschelde bij de Zuidhavenpoort van Zierikzee is door de Koninklijke Marine met de Mijnenjager Zr. Ms. De Zierikzee vervoerd naar de stad van het decor.
 • Nieuw: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed
  Vanaf vandaag staat www.duurzaamerfgoed.nl online, de website waar alle activiteiten gebundeld zijn die de monumentensector uitvoert in het kader van de Routekaart Verduurzaming Monumenten.
 • Adviezen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ook online toegankelijk
  De adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) over gebouwde en groene rijksmonumenten zijn voortaan ook online toegankelijk. De adviezen worden gepubliceerd op overheid.nl en zijn te vinden via de website van de RCE.
 • Kabinet presenteert Nationale Omgevingsvisie voor de inrichting van Nederland
  Vandaag is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die het aanzien van ons land de komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen. Denk aan het bouwen van ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. Alles met zorg voor een gezonde bodem, schoon water, behoud van biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving.
 • 115,6 miljoen subsidie voor instandhouding rijksmonumenten
  De afgelopen periode is voor een totaalbedrag van € 115,6 miljoen aan subsidies toegekend voor de instandhouding van rijksmonumenten waarvan € 79,1 miljoen in het kader van Subsidieregeling instandhouding monumenten (hierna: instandhoudingssubsidie) en € 36,5 miljoen in het kader van de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (hierna: woonhuissubsidie).
 • Subsidieregeling Faro-werkwijze groot succes. Volgende aanvraagperiode start later
  Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een groot aantal aanvragen voor de subsidieregeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze ontvangen. Om deze goed af te handelen is de openstelling van volgende aanvraagtermijnen uitgesteld. De subsidieregeling is opgesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het Europese Verdrag van Faro, waarin erfgoedparticipatie centraal staat.
 • Tijdschrift 3 van 2020: de molenaar, het Merovechpark en kleinere musea
  Het Tijdschrift  van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat deze keer onder andere over het oude beroep van molenaar, het Merovechpark in Rijnsburg en kunst van het Rijk in kleinere musea.
 • Bijna volledig intact zeventiende-eeuws Nederlands fluitschip ontdekt in Finse Golf
  In de Finse Golf is op 85 meter diepte een bijna volledig intact zeventiende-eeuws fluitschip ontdekt. Het is vermoedelijk een handelsschip van Nederlandse origine. Het wrak is ontdekt door de non-profit organisatie Badewanne, die het vervolgens meldde aan het Finse Erfgoedagentschap voor Oudheden en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De RCE is actief betrokken bij het beheer van Nederlandse schepen in het buitenland.
 • Voorbereiden op de Omgevingswet
  De Omgevingswet komt eraan en treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Cultureel erfgoed is een van de belangen in deze nieuwe wet. Wat betekent de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de erfgoedpraktijk en hoe kunnen we ons zo goed mogelijk voorbereiden? Om hierbij te ondersteunen worden nieuwe publicaties en bijeenkomsten (dit jaar online) ontwikkeld om iedereen zo goed mogelijk op weg te helpen.
 • Lage-zuurstof bestrijding van insecten in erfgoed voorlopig gedoogd
  Insecten in monumenten en collecties kunnen met 'lage-zuurstof' bestreden worden. Deze voor erfgoed schoonste en veiligste methode is eind vorige eeuw ontwikkeld. Onder de Europese Biocidenverordening (BPR) is het gebruik van ter plaatse gegenereerde stikstof voor bestrijding van ongedierte echter niet toegestaan. Lidstaten hebben nu aan de Europese Commissie gevraagd of ze voor erfgoed een uitzondering op de regel willen maken.
 • Start aanmelden Archeologie- en Monumententalent 2020
  Vanaf vandaag kunnen jonge professionals werkzaam in de archeologie- en monumentensector meestrijden naar de Talentprijzen van 2020. Deze eervolle prijzen zijn niet alleen van betekenis voor de winnaars, maar brengen ook actuele thema’s als vernieuwing, diversiteit en verjonging in de erfgoedsector onder de aandacht. 
 • Herbestemmingssubsidie mogelijk voor verduurzamingsonderzoek
  De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten wijzigt. Vanaf de komende aanvraagperiode van 1 oktober t/m 30 november 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoek naar het verduurzamen van niet-woonhuismonumenten.
 • Vondsten metaaldetector-amateurs leiden tot nieuwe historische inzichten
  De afgelopen vier jaar zijn door 750 metaaldetector-zoekers bijna 75.000 archeologische vondsten gemeld. Dit heeft tot nieuwe historische inzichten geleid. Bijvoorbeeld over de Romeinse geschiedenis van Nederland en de invloed van het Romeinse Rijk, die verder gaat dan de tot nu toe bekende grenzen. Sinds 2016 kunnen deze vondsten worden gedocumenteerd en online gepubliceerd door het Portable Antiquities of the Netherlands (PAN), een samenwerkingsproject van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Universiteit Leiden (UL) en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). PAN heeft een smartphone app gemaakt, waarmee vondsten sneller en door meer vinders gedocumenteerd kunnen worden.
 • Onderzoek historische graven onder voormalige Hofkapel in 2020-2021 van start
  Onder de voormalige Hofkapel, waar nu de Eerste Kamer gevestigd is, liggen historische graven waar mogelijk nog resten van Johan van Oldenbarnevelt te vinden zijn. Het kabinet heeft besloten onderzoek te starten naar deze historische graven. De wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis van deze plek is dusdanig groot dat het kabinet kiest voor het uitvoeren van deze opgraving. Zo kunnen we archeologisch onderzoek en onze nationale geschiedenis aan een breed publiek presenteren. Dit sluit aan bij de ambitie uit het regeerakkoord om meer aandacht te besteden aan historische plaatsen.
 • Kampen 100e kerkenvisiegemeente
  Kampen is de 100e gemeente die een kerkenvisie gaat maken: een gezamenlijke visie op alle kerkgebouwen in de gemeente, met als doel een duurzame toekomst voor dit religieuze erfgoed. De gemeente Kampen ontvangt hiervoor in september een bijdrage uit het programma Toekomst Religieus Erfgoed.

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition