Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Nieuwsberichten

Nieuwsberichten op Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
last updated: 13.07.2020 - 17:41
 • Onderzoek historische graven onder voormalige Hofkapel in 2020-2021 van start
  Onder de voormalige Hofkapel, waar nu de Eerste Kamer gevestigd is, liggen historische graven waar mogelijk nog resten van Johan van Oldenbarnevelt te vinden zijn. Het kabinet heeft besloten onderzoek te starten naar deze historische graven. De wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis van deze plek is dusdanig groot dat het kabinet kiest voor het uitvoeren van deze opgraving. Zo kunnen we archeologisch onderzoek en onze nationale geschiedenis aan een breed publiek presenteren. Dit sluit aan bij de ambitie uit het regeerakkoord om meer aandacht te besteden aan historische plaatsen.
 • Kampen 100e kerkenvisiegemeente
  Kampen is de 100e gemeente die een kerkenvisie gaat maken: een gezamenlijke visie op alle kerkgebouwen in de gemeente, met als doel een duurzame toekomst voor dit religieuze erfgoed. De gemeente Kampen ontvangt hiervoor in september een bijdrage uit het programma Toekomst Religieus Erfgoed.
 • Nieuwsbrief erfgoed en corona: zes historische cultuurpodia en Studium Generale
  De vijfde digitale nieuwsbrief Erfgoed en corona is verschenen.
 • Rijk â??Keltischâ?? wagengraf uit de IJzertijd ontdekt in bossen bij Heumen (Gld)
  Eind 2018 ontving Nico Roymans, hoogleraar archeologie aan de Vrije Universiteit, het bericht dat een bijzonder graf was ontdekt en vervolgens illegaal opgegraven in de bossen bij Heumen ten zuiden van Nijmegen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wist uiteindelijk beslag te leggen op de complete grafinhoud en deed op de plaats van de ontdekking een controlerende opgraving. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed doet thans strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van de vinders.
 • RCE versoepelt adviesbeleid zonnepanelen
  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) past zijn adviesbeleid aan voor zonnepanelen (pv-cellen) op monumenten. Doel is om monumenteneigenaren meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken van pv-cellen bij de verduurzaming van hun monument.  
 • Canon van Nederland vernieuwd
  Van Trijntje tot de Leeuwinnen
 • Nieuwsbrief Erfgoed en corona: heropening musea, studium generale en leenfaciliteit
  De vierde digitale nieuwsbrief Erfgoed en corona is verschenen.
 • 1000ste wrak op website MaSS
  Nederland heeft een bijzonder maritiem verleden. In binnen- en buitenlandse wateren liggen in totaal ruim 1500 scheepwrakken die we nog altijd als ons eigendom beschouwen. Het maritieme erfgoed is zó kenmerkend voor onze cultuur en geschiedenis, dat we het willen beschermen en onderzoeken zodat het bewaard blijft voor huidige en toekomstige generaties. Daar zorgt het Programma Maritiem Erfgoed Internationaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor, samen met haar partners.
 • Bibliotheek RCE open op afspraak
  Vanaf 3 juni is onze bibliotheek in Amersfoort weer geopend voor bezoek.
 • Aanvullende middelen voor cultuursector uitgewerkt
  De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor kunstenaars, makers en organisaties in het culturele en creatieve veld. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen genomen, waar instellingen en makers in de sector gebruik van kunnen maken. Dit betreft kabinetsbrede generieke maatregelen, specifieke maatregelen voor de sector en een aanvullend pakket van 300 miljoen euro.
 • Nieuwsbrief Erfgoed en corona, Nr 3 verschenen
  De derde digitale Nieuwsbrief Erfgoed en corona is verschenen. De nieuwsbrief is online terug te lezen.
 • Nieuwe datum waarop de Omgevingswet in werking treedt: 1 januari 2022
  Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.
 • Tussenrapportage programma Maritiem Erfgoed Internationaal 2017-2019
  Vandaag verschijnt de tussenrapportage van het RCE-programma Maritiem Erfgoed Internationaal. De rapportage beschrijft de projecten, activiteiten en andere werkzaamheden die het programma in de periode 2017-2019 heeft uitgevoerd. Ook gaat het rapport in op de huidige stand van zaken, de ontwikkelingen naar aanleiding van de coronacrisis en de eventuele gevolgen voor de nieuwe beleidsperiode 2021-2024.  
 • Nieuwsbrief Erfgoed en corona, Nr 2 verschenen
  De tweede digitale Nieuwsbrief Erfgoed en corona is vandaag verschenen. De nieuwsbrief is online terug te lezen.
 • Nationaal Programma Groningen stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor erfgoedprogramma
  Via het erfgoedprogramma investeren de samenwerkende overheden flink in het cultureel erfgoed van het aardbevingsgebied. Eigenaren van cultureel erfgoed in de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied kunnen in de toekomst subsidie aanvragen voor onderhoud van hun karakteristieke, historische panden. Het Erfgoedprogramma 2020-2023 kan met de 20 miljoen euro die hiervoor beschikbaar is de komende jaren nog meer investeren in het behoud van het Gronings erfgoed en de Groningse identiteit.

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition