Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

 

AGENDA:


Bodemvondstendag op zaterdag 28 maart 2020 in het IJstijdenmuseum.

Op zaterdag 28 maart organiseert het IJstijdenmuseum Buitenpost, Schoolstraat 29c 9185NT haar jaarlijkse bodemvondstendag. Open is het museum van 10.00 tot 16.00 uur. De bodemvondstendag wordt bezocht door tientallen detector amateurs en amateur archeologen. Een staf van deskundigen beoordelen de meegenomen vondsten van de bezoekers en verder zijn er een groot aantal detector amateurs die hun vondsten uitstallen. Ook zijn dealers van metaaldetectors aanwezig. Landelijk ieder jaar veel belangstelling. Zie www.ijstijdenmuseum.nl 

Determinatiedagen in het IJstijdenmuseum aan de Schoolstraat 29c te Buitenpost zijn er in 2020 op de volgende zaterdagen van 10.00 - 12.00 uur:

Zaterdag 8 februari 2020; zaterdag 14 maart 2020; zaterdag 11 april 2020; zaterdag 9 mei 2020; zaterdag 17 oktober 2020; zaterdag 14 november 2020 en zaterdag 12 december 2020.


Dag van de kastelen in Feanwalden.

Op zaterdag 19 mei wordt in de Schierstins te Feenwalden aan de Haadstrjitte 1 een bodemvondstendag gehouden.

De bodemvonstendag is voornamelijk geënt op middeleeuwse vondsten en staat in het teken van de detectoramateurs.

Oud archeoloog en conservator van het Fries Museum beoordeelt met anderen de bodemvondsten

Iedereen is welkom van 11.00 tot 17.00 uur.

In de Schierstins is een expositie over middeleeuwse bodemvondsten.

 


Expositie "Jagers uit de oertijd " 

Het IJstijdenmuseum in Buitenpost ondergaat in de wintermaanden van 2012 op 2013 een ingrijpende verbouwing. Eén van de ascpecten die met deze verbouwing gerealiseerd gaat worden is de inrichting van een brede expositie over de oude steentijd. In een vijftal grote vitrines worden evenzoveel perioden uit die oude steentijd uitgebeeld. In één van de vitrines waarin het oud Paleolithicum wordt geëxposeerd wordt een abri nagebootst zoals deze nu nog aanwezig zijn in de rotsen in de Dordogne (Frankrijk). Opgravingen in de abri's in dit gebied hebben aangetoond dat deze holten in de rotswanden, duizenden jaren aanéén zijn gebruikt als woonplek door de homo Erectus en de homo Neanderthalis. Bij de opgravingen in deze holten worden grote aantallen werktuigen en andere artefacten, waarbij soms ook botten, opgegraven. Aan de typologie van deze werktuigen en onderzoek van de grondlagen kunnen deze vondsten vrij nauwkeurig gedateerd worden en ondergebracht worden in een bepaalde cultuur. In één van de exposities in het IJstijdenmuseum wordt binnenkort een beeld van een abri weergegeven. Abri in de Dordogne Frankrijk

Daarnaast worden vier grote vitrines ingericht met exposities van het midden Paleolithicum, de Hamburg cultuur, de Federmesser cultuur en de Ahrensburg cultuur. De exposties geven niet alleen een beeld van het klimaat, de flora en fauna met de positie daarin van de mens en de culturen maar zijn ook interactief. Zo kunnen bezoekers met GPS of met een gids het gebied verkennen en ontvangen ze uitleg over herkenbare sporen uit een ver verleden die nog steeds aanwezig zijn in het gebied, het Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden. Met de exposities en gebiedsverkenningen wil het stichtingsbestuur meer zichtbaar maken van de oude steentijd en op een educatieve wijze de kennis over deze vroegere culturen overdragen.

vrijwilligers bezig met expositieruimte oude steentijd

De vitrines worden in eigen beheer gebouwd door vrijwilligers en ook de inrichting van de exposities wordt helemaal in eigen beheer uitgevoerd. Op deze wijze worden kosten gespaard maar daar voor in de plaats ontstaat een grote betrokkenheid van iedereen die mee werkt aan de uitbreiding van het museum.

 


 

Determinatie ochtenden

Op iedere tweede zaterdag van de maand worden er in het IJstijdenmusuem determinatie ochtenden georganiseerd. In het museum zijn op deze ochtenden tussen 10.00 en 12.00 uur een aantal deskundigen aanwezig die steentijd artefacten, fossielen of zwerfstenen determineren. Deze ochtenden worden altijd goed bezocht en amateur archeologen, zwerfsteen of fossiele verzamelaars komen zelfs vanuit Emmen naar deze determinatie openstelling van het museum. De toegang is gratis en de koffie met vaak iets er bij, staat klaar. De bijeenkomsten zijn gezellig en er vindt veel discussie plaats. Discussies zijn ook goed voor het opdoen van kennis op het vakgebied. De tafel ligt vaak vol boeken en de loep ligt onder handbereik.

Even een voorbeeld van zaterdag 10 november. Uit Emmen de familie Kortenhoeven met een aantal prachtige steentijd vondsten uit hun woongebied waaronder spitsen en priemen maar ook een prachtig stuk waar lang over gediscussieerd werd of het nu een midden paleolithische, een jong paleolitisch of een mesolithische vondst kon zijn. Jan Kloosterman en Lammert Postma bogen zich over de vondsten Vergelijkingen werden gemaakt en de boeken geraadpleegd maar een eensluidend oordeel over het stuk kwam er niet. Het zal een volgende keer vast weer op tafel komen. Sierd van der Hoek uit de Westereen had een prachtige zwerfsteen meegenomen die hij in de omgeving van zijn woonplaats had gevonden. De steen was gezaagd en gepolijst. Ook hier een discussie over het stuk en over de herkomst en soort. De Zwerfsteen werd gedetermineerd als een conglomeraat afkomstig van de Diggersberg en wordt Diggersberg conglomeraat genoemd aldus het boek " kristallijne gesteenten " van Zandstra.  Klaas de Haan boog zich over de in vuursteen verpakte fossielen.

Het zijn een paar voorbeelden van de onderzoeken en discussies op de determinatie ochtenden. Meer nieuws over de data zijn te vinden op www.ijstijdenmuseum.nl onder determinatie.

 


Barbeque 2012 op 14 september

Jaarlijks houdt het IJstijdenmuseum een barbeque. De opzet van de barbeque is om de vrijwilligers met aanhang met elkaar te laten kennismaken en nieuwe vrijwilligers te introduceren in de vrijwilligers club. De barbeque wordt al een aantal jaren gehouden in de tuinen van Arda en Jaring Roosma aan de Jeltingalaan in Buitenpost en ook dit jaar werd weer voor deze plaats gekozen. In de showroom van hun steenhouwers werkplaats is het altijd een goede uitvalsbasis naar de tuinen. Omdat de weersvoorspelling af en toe een regenbuitje in onze richting stuurde hadden we dit jaar gekozen voor een grote partytent waarin we beschut konden zitten. Zoals ieder jaar verzorgde slager Jan van der Bijl het vlees en het café the Point de salades.

De opkomst was goed, liefst 56 mensen kwamen de barbeque bezoeken. Een aantal van de vrijwilligers heeft een min of meer vaste taak op dit soort evenementen. Jan van der Bij bemoeit zich meestal met het bakken van het vlees en ook Klaas de Haan is daar goed in. Andries Hofstra die langzaam weer bij de wal omhoog klimt na het ernstige ongeluk dat hij eerder had gehad, was weer zoals vanouds behulpzaam bij het schenken van drankjes. Oensje de Haan was ook na lange tijd te zijn weggeweest aanwezig. In een soort vrouwenhoekje werd door Meta Oppedijk, Annette Cramer, Griet de Haan, Dineke van der Bij en Griet van Waarden druk gedebatteerd over het vrijwilligers werk en andere onderwerpen. Arda Roosma maakte afspraken met Bart Henstra en Hans Nout en zo was iedereen druk en gezellig en werd er flink gegeten en gedronken.

Voorzitter Jan Kloosterman benadrukte dat de barbeque bedoeld is om samen eens in een andere sfeer dan in het museum, met elkaar te praten. Vaak zien vrijwilligers elkaar niet eens. Zo komen de webbeheerders bijna nooit in contact met degenen die in het museum hun werk uitvoeren. Ook is het volgens hem goed dat de partners van de vrijwilligers bij een gezellige barbeque avond bij de activiteiten betrokken worden . Op maandag 15  oktober wordt met de bouw van het uitbreidings gedeelte van het museum begonnen vertelde hij. Het nodige geld is er allemaal nog niet en daarom heeft het bestuur besloten certificaten van 25 euro uit te geven om ook de rest van de dekking van de plannen rond te krijgen. Het zijn leencertificaten die uitgegeven worden en van af 2014 worden uitgeloot en terug betaald. Het eerste certificaat werd tijdens deze avond uitgereikt aan Andries Hofstra.

Feestjes bouwen ligt altijd goed bij een groot deel van de vrijwilligers. Het werd steeds gezelliger naar gelang de avond duurde. Er werd een haardvuur aangestoken voor de kleumers. De verlichting in de grote partytent maakte het nog gezelliger en ook steeds meer mensen vonden een plekje in de showroom waar de verhalen werden voortgezet. Gerrit en Lydia Plantinga kwamen met mooie verhalen over hun belevenissen van vroeger en Wob en Erna de Vries voelden zich als nieuwelingen meteen thuis in het gezelschap. Nieuw bestuurslid Harry Luiken die met zijn wederhelft Klaassien op de barbeque aanwezig was, liet weten dat hij deze avond belangrijk vond om de binding onderling te bevorderen. Jammer was het dat van het jeugdteam alleen Iris en Esther Kloosterman aanwezig waren. Er werd nog tot laat in de avond doorgegeten en gedronken en het bleef tot het vertrek van de laatste bezoeker gezellig.


Prehistorische dag op zaterdag 28 juli 2012 in het IJstijdenmuseum

Beleef zelf de prehistorie op zaterdag 28 juli in het IJstijdenmuseum in Buitenpost. Kijk en doe mee om stenen werktuigen te maken en met zand gaten te boren in stenen. Gerrit Jonker uit Steenwijk laat u zien hoe onze verre voorouders hun ambachten beoefenden. Klaas de Haan neemt u mee naar de fossielen en laat u zien hoe fossielen geprepareerd kunnen worden uit stukken steen. Peter Hofstee laat u de binnenkant van zwerfstenen ontdekken. Gezaagd en gepolijst laten die zwerfstenen hun mooiste innerlijk zien. Ton Tuinder uit Groningen laat u zijn vondsten zien van botten van dieren uit de prehistorie die hij uit Nepal meebracht. In het IJstijdenmuseum beleeft u zelf hoe de eerste boeren in Nederland ongeveer 7000 jaar geleden zich door de tijd worstelden.

Voor kinderen is deze dag een jeugdteam beschikbaar die met hun heel veel activiteiten op gaan zetten. Ga zelf je eigen broodjes bakken op een prehistorisch vuur. Laat je schminken of maak je eigen sierraden zoals mensen dat in de prehistorie deden. Schilder rolsteentjes tot prachtige lievenheersbeestjes of schelpen tot kleurige hangers. En als je veel energie hebt dan zijn er de klimtoestellen in de grote speeltuin of de waterpartijen met avonturenpad.

Geniet een hele dag van de prachtig bloeiende tuinen op een terrein van 4 ha groot, rust uit op het terras bij een hapje en een drankje uit de keuken van het tuincafé. Kortom kom gewoon mee genieten. 


Zaterdag 25 augustus 2012  -  Zwerfsteendag

Op het terrein bij het Ijstijden museum zijn we actief bezig met de IJstijden. De stenen die ooit tijdens de Saale ijstijd vanuit de Scandinavische landen naar Nederland zijn gevoerd staan deze dag in de belangstelling. Klaas Drint uit Drachten heeft zijn zaagmachines opgesteld en zaagt stenen voor iedereen die een zwerfsteen heeft gevonden en die deze dag meeneemt naar het museum. Peter Hofstee heeft zijn polijstmachines meegenomen en polijst de stenen die Klaas Drint eerder heeft gezaagd. In het museum worden rondleidingen gegeven en verhalen verteld over de ijstijden. Voor iedereen die dat wil is er een mooie geslepen steen om mee te nemen. Het is niet alleen de zwersteen die in de belangstelling staat. ook andere zaken staan deze dag volop in de belangstelling.

Natuurlijk organiseren we deze dag weer volop activiteiten voor de kinderen. Het jeugdteam staat klaar om van alles te ondernemen met kinderen. Brood bakken in de buitenlucht, zelf meedoen aan het ontwerpen en maken van prachtige kettingen. Zwerfsteen schilderen tot dieren, geschminkt worden en nog veel meer. Een dag vol beleven ook in de grote speeltuin van de Kruidhof waar de klimtoestellen een uitdaging vormen. De tuinen staan volop in bloei en het grote terras lonkt om even te genieten met een hapje en een drankje. 


De Moderne Mannoetjager

De reconstructie van de Yukagir Mammoet

Het IJstijdenmuseum heeft een goede band opgebouwd met Dick Mol. Ook deze wintermaanden komt Dick met een  lezing naar het Noorden van Nederland om het verhaal te doen over zijn laatste wereldbekende onderzoek naar de Yukagir mammoet.

Opnieuw is er een kadaver van een mammoet opgegraven uit de eeuwig bevroren bodem van Siberië. Een belangrijke vondst?. Kunnen we nog meer te weten komen over dit ijstijdzoogdier. Het antwoord daarop is ja. Deze nieuwe vondst gedaan door schoolkinderen uit het hoge noorden van Arctisch Siberië is onderzocht door een groot internationaal team van wetenschappers onder leiding van Dick Mol uit Hoogdorp. De onderzoeksresultaten door midel van hightech apparatuur leverde een schat aan nieuwe gegevens op.

In zijn 60 minuten durende lezing zal Dick Mol in het kort de evolutie geschiedenis van de mammoet behandelen en daarna uitvoerig verslag doen van de vier expedities die nodig waren om het hele kadaver van de mammoet te bergen. De inleider gaan verder in op het onderzoek en de resultaten daarvan.

De wetenschappelijke gegevens zijn gebruikt door Remie Bakker,beeldend kustenaar te Rotterdam. Hij maakte naar aanleiding van die gegevens een levensecht model van deze Yukagir mammoet. De reconstructie van Remie Bakker was zo verbluffend echt dat dit model in Japan binnen 6 maanden meer dan 6 miljoen bezoekers trok.

De inleiding wordt gepresenteerd met prachtige foto's van de onderzoeken en de reconstructie van de mammoet door Remie Bakker.

 

 

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition