Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

 Agenda evenementen, rondleidingen en lezingen.Dag van de Friese amateurarcheologie : Buitenlandse vondsten uit Friese bodem op zaterdag 8 juni 2019.

Van 11.00 - 17.00 uur in de Schierstins aan de Hoofdstraat 1, 9269SW Veenwouden. Exposities van vondsten van detector amateurs in het museum. Deskundigen aanwezig voor het beoordelen van bodemvonsten van de detector amateurs.

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Bodemvonstendag zaterdag 23 februari van 10.00 - 16.00 uur in het IJstijdenmuseum, Schoolstraat 29b te Buitenpost.

De grootste noordelijke bodemvondstendag waar veel deskundigen aan meewerken. Metaaldetector amateurs, amateur archeologen, zwerfsteen verzamelaars en vele andere hobbyisten zijn deze dag aanwezig met hun vondsten. Er zijn demonstraties met metaaldetectors en het museum is voor bezoekers open. Parkeren op de grote parkeerterreinen bij het naastgelegen NS station. Entree € 2,50 en kinderen vrije toegang.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dag van de Friese Archeologie.

Op zondag 28 oktober 2018 wordt in het Historische Centrum aan de Groeneweg nr 1 in Leeuwarden de "dag van de Friese archeologie" gehouden. 

Het Historisch Centrum is die dag geopend van 13.00 tot 16.30 uur.


 

Hoe aten onze voorouders - Lustrum "Oud eten".

Op zaterdag 15 september 2018 vindt er in het Hunebedcentrum te Borger de lustrum viering van de Drents Prehistorische Vereniging plaats. Deze dag begint om 10.00 uur en staat in het teken van het "Oude eten" vanuit de paleolithische tijd tot aan het neolithicum. Een aantal inleiders is over dit onderwerp in de morgen aan het woord en na de lunch zijn er een aantal workshops. Een voor veel amateur archeologen interessante dag. www.dpv.nu 


Oertijdmarkt op 5 augustus 2018 op het terrein van het Hunebedcentrum Borger.

Op zondag 5 augustus vanaf 09.00 uur vindt de oertijdmarkt plaats op het buitenterrein van het Hunebedmuseum te Borger. Een grote markt met meer dan 80 kramen met artefacten, mineralen en fossielen. De markt is ook een informatiemarkt en bezoekers kunnen stenen en artefacten meenemen om deze op de markt te laten determineren.


Drents Museum - De zaak Vermaning.

2018 is door het het Drentst museum uitgeroepen tot het Tjerk Vermaning jaar. In 1965 melde de grasmaaimachineslijper Tjerk Vermaning een archeologische vondst die hem meteen als Nederlands bekendste amateurarcheoloog in de schijnwerpers plaatste. Vondsten die meer dan 40.000 jaar geleden door de oerjagers, de Neanderthalers, in Drenthe waren achtergelaten werden door Tjerk Vermaning opgegraven en aan de gevestigde wetenschappers getoond. Pas jaren later werd aan de echtheid van deze vondsten getwijfeld en al snel werd Tjerk Vermaning van gevierd amateurarcheoloog het stempel vervalser opgespeld. Van 8 juli 2018 tot 13 januari 2019 zijn de vermeende vervalsingen van Tjerk Vermaning ondergebracht in een zeer fraaie expositie in het Drents museum. Openingstijden dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur. Adres de Brink 1 Assen. www.drentsmuseum.nl 

Er is meer. Bij de tentoonstelling wordt ook het boek gepresenteerd "de zaak Vermaning". Uitgave van WBOOKS Zwolle. Het boek is ook in het museum verkrijgbaar € 24,95.

Een Drents spectakelstuk completeerd het Vermaning jaar. Op de akkers waar Tjerk Vermaning in 1965 zijn Neanderthaler werktuigen vond wordt in 2018 door de theather groep Peer in samenwerking met de bewoners van Smilde in september de theathervoorstelling "De affaire Vermaning"opgevoerd. Reserveren voor deze voorstellingen is mogelijk via www.vanplan.nl

 


Dag van de Noord Nederlandse Archeologie 2018.

In het Noordelijk Archeologisch Depot aan de Nieuweweg 76 9364PE te Nuis wordt op zaterdag 10 maart van 10.00 uur tot 16.00 uur de Dag van de Noord Nederlandse Archeologie gehouden. Deskundigen geven rondleidingen in het depot en er zijn een aantal prachtige exposities.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bijzondere expositie Tjerk Vermaning in het Streekmuseum Burgum.

 

 Van 26 november 2017 tot en met 31 maart 2018 is er een bijzonderen expositie in het streekmuseum te Burgum aan de Menno van Coehoornweg 9 . In een fraaie expositie is de nalatenschap van Tjerk Vermaning ondergebracht met daarin vondsten van een aantal vindplaatsen. De expositie en een drietal lezingen vindt plaats in het kader van middenpaleolitische vondsten en de omstandigheden waarop de vondsten zijn gedaan en het onderzoek naar de artefacten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zaterdag, 24 februari 2018. 

12e Noordelijke bodemvondstendag in het IJstijdenmuseum te Buitenpost. www.ijstijdenmuseum.nl 

Determinatie van steentijd artefacten, detectorvondsten, fossielen en zwerfstenen door deskundigen.

Boekenmarkt

Detector nieuws en presentaties

Exposities en loterij.

Entree € 2,50.


 

zaterdag 25 februari 2017 van 10.00 - 16.00 uur . Noordelijke bodemvondsten dag


 

Zaterdag 25 feruari 2017 van 10.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse noordelijke bodemvondstendag in het IJstijdenmuseum aan de Schoolstraat 29b in Buitenpost.

De bodemvondstendag in het IJstijdenmuseum te Buitenpost wordt jaarlijks door detector amateurs uit heel Nederland bezocht. Een team van deskundigen zit klaar voor het beoordelen van de vondsten van de detector amateurs en amateur archeologen. Ieder jaar komen op deze toonaangevende detecordag in Nederland prachtige vondsten te voorschijn die worden aangekocht door musea. In de zaal exposeren een aantal detector amateurs hun vondsten en is een bedrijf met metaaldetectoren aanwezig voor demonstraties en advies.

 IJstijdenmuseum Buitenpost.

Geologische dag zaterdag 22 augustus 2015 van 10.00 - 16.00 uur.

Activiteiten op het gebied van zwerfstenen. Een groot aantal kramen staan op het terrein met geologische en archeologische producten en activiteiten. Sierraden van mineralen en mineralen zijn verkrijgbaar vanuit de kramen. Deskudigen verstrekken informatie over geologie en archeologie. kinderen mogen op deze dag zelf gevonden zwerfstenen met een afmeting tot maximaal 15 cm mee nemen en deze door deskundigen laten zagen en polijsten. Op het terrein worden activiteiten voor kinderen en ouderen georganiseerd. Kortom een echte gezinsdag met veel doe activiteite die niemand mag missen.

www.ijstijdenmuseum.nl

 


 

Hunebedmuseum Borger.

Lezing zondag 20 september 14.00 uur Hunebedcentrum Borger.

"Het grootste grafveld uit de tijd van de Hunebedbouwers in Dalfsen"

door Henk van der Velde van het ADC.

Eerste indrukken en nieuwe inzichten in het onderzoek naar het volk van de Hunebedden nav de opgravingen bij Dalfsen.

Hunebedcentrum Bronnergerstraat 2, 9531TG Borger.

www.hunebedcentrum.nl. Opgave bij hwolters(at)hunebedcentrum(dot)nl

Lezing 4 oktober 2015. Ontstaan van het leven.

Professor Rob Hengeveld van de VU Amsterdam neemt de bezoekers mee naar de schepping vs evolutie ; van oersoep tot leven en de eerste levensvormen. Hij stelt daarbij de vraag of het leven uniek is op aarde.

Lezing 15 november 2015. Evolutie en tijd.

Prof.Dr. Jan Wijbrans van de VU Amsterdam, legt uit hoe we de tijd meten in absolute en relatieve tijdsmetingen

Lezing 13 december 2015. Ontwikkeling van het leven.

Dr. Wilem Renema van Naturalis te Leiden behandelt de evolutie van flora en fauna van het pre cambrium tot recent.

Lezing 17 januari 2016 " Mass Extinctions " 

Een lezing over Flora en Fauna door prof. Dr. Jan Smit van de VU Amsterdam. Wat zijn het, wanneer vonden ontwikkelingen plaats en wat zijn oorzaken en invloeden op de flora en fauna op aarde.

Lezing over de Homo Sapiens door prof.Dr. Jelle Reumer van de Universiteit van Utrecht.

Reumer gaat hier in op het ontstaan en de ontwikkeling van de mens als kroon op de evolutie. 


Fries Museum te Leeuwarden.

6 juni 2015 tot 3 januari 2016.

Goud, gevonden schatten uit de middeleeuwen.

In een nieuwe expositie, "Goud, gevonden schatten uit de middeleeuwen" neemt het Fries museum de bezoekers mee naar de schatkamers van het vroeg middeleeuws Fryslân. Fonkelende sierraden, glinsterende munten en blinkend goud, allemaal opgegraven uit de Friese terpen, worden in prachtige en overzichtelijke exposities in het museum aan de bezoekers getoond. Een aantal van deze Friese schatten zijn voor het eerst zichtbaar op Friese bodem. Het zijn stuk voor stuk allemaal prachtige sierraden die getuigen van het rijke verleden, de macht en status van de Friezen in de vroege middeleeuwen.

Hoogtepunten van de exposities zijn de goudschat van Dronrijp, de fibula van Wijnaldum en de beroemde goudschat van Wiewerd. In de Friese terpen is de Friese geschiedenis goed bewaard gebleven. In deze schatkamers worden nog regelmatig nieuwe schatten gevonden. Door deze vondsten is duidelijk geworden dat vanaf de Romeinse tijd tot ongeveer het jaar 1000, Fryslân één van de rijkste gebieden van Nederland was.

 

De fibula van Wijnaldum is het topstuk uit het Fries museum. Deze mantelspeld uit ongeveer het jaar 600 is een icoon van de Friese archeologie. Het is het grootste ingelegde sierraad uit vroeg middeleeuws Nederland en misschien wel uit heel Europa. Deze fibula is ingelegd met meer dan 300 schitterende rode granaten die helemaal uit Indië zijn gekomen. In de versieringen van de speld zitten symbolische betekenissen en mytholpgosche verhalen verbonden.

 


6 juni 2015 tot 3 januari 2016. 

Oog in oog met de dame uit de terp.

De Friese terpen zijn de schatkamers van het oude Fryslân. Een bijzondere vondst was een grafkamer van een vrouw uit de 7e eeuw in de terp van Hogebeintum. De vrouw heeft een gezicht gekregen. Ze wordt samen met de boomkist waarin ze werd aangetroffen nu gepresenteerd in een nieuwe expositie in het Fries museum te Leeuwarden.

De vrouw werd begraven in een boomkist van eikenhout in Fryslâns hoogste terp, die van Hogebeintum. Ze droeg een ketting van kralen, schelpen en barnsteen en daaruit leiden onderzoekers af dat het een vrouw was van voorname afkomst. Van de originele schedel van de vrouw is door Maja d'Hollosy een nauwkeurige copie van een vrouwenhoofd gemaakt. Het hoofd van de vrouw uit de terp heeft Maja laag voor laag opgebouwd en het resultaat daarvan is nu zichtbaar in de nieuwe expositie "Oog in oog met de dame uit de terp".

 

 

De expostie "Oog in oog met de dame uit de terp" loopt tot 3 januari 2016. 


 

Een wandeling door de prehistorie van Drenthe


Op donderdagavond 23 oktober organiseert het IJstijdenmuseum in het Tuincafé te Buitenpost, gelegen naast het IJstijdenmuseum, Schoolstraat 29c Buitenpost, een prehistorische lezing over de Steentijd in Drenthe.

Een groot deel van Drenthe maakt, net als de Friese Wouden onderdeel uit van het zogenaamde Fries-Drents-plateau. Dus veel van wat we over Drenthe kunnen vertellen geldt ook voor de Friese Wouden. De lezing wordt gehouden door de amateurarcheoloog Gerke Holtrop, verzamelaar van stenen werktuigen en fossielen en vrijwilliger (rondleider) bij het Hunebedcentrum in Borger. Ook verzameld en bewerkt hij barnsteen.

Holtrop start met zijn lezing ongeveer 250.000 jaar geleden en gaat via de voorlaatste ijstijd, de Saale IJstijd, naar de Neanderthaler. Deze leefde tijdens de laatste ijstijd, de Weichsel IJstijd, tot 40.000 jaar geleden ook in Noord Nederland, 40.000 jaar geleden werd het hier steeds kouder. Er ontstond een poolwoestijn en het was hier dan ook onleefbaar. Pas vanaf 15.000 jaar geleden konden er in Drenthe en ook in onze omgeving weer mensen en dieren leven.
De eerste mensen die hier weer kwamen waren jagers, o.a. rendierjagers. Holtrop gaat vertellen over de verschillende jagersculturen die in Drenthe zijn geweest.
Na de jagersculturen komen de boerenculturen, o.a. de Hunebed bouwers. Holtrop laat dia’s zien van hunebedden en grafheuvels en vertelt over de betekenis van deze monumenten. Aan het eind van zijn lezing laat hij nog een aantal dia’s zien van veenlijken. Het beloofd een interessante lezing te worden.


 


 

Oerboerendag op zaterdag 5 juli 2014 in het IJstijdenmuseum.

Tijdens de oerboerendag op zaterdag 5 julie vinden er in en om het IJstijdenmuseum allerlei activiteiten plaats. Deze dag is uitermate geschikt voor ouders met kinderen en belangstellenden in de archeologie. Er vinden demonstraties plaats zoals het bewerken van  vuursteen waarbij archeologische werktuigen worden nagemaakt. In de prehistorische hof bakken kinderen hun eigen broodjes aan lange stokken. Kinderen kunnen zich verkleden en de kleren van oerboeren aantrekken. Er worden speurtochten gehouden en rondleidingen in het IJstijdenmuseum gegeven. Voor de kinderen is er ook een grote speeltuin en het grote terras van het tuincafé nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.

 

   Prehistorische dag op zaterdag 26 juli.

Zaterdag 26 juli is het de dag van de prehistorie en ambachten. Van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags zijn er een groot aantal aktiviteiten op het gebied van ambachten en prehistorie van stoelenmatten en biezen vlechten tot het bewerken van stenen. Vanuit een groot aantal kramen worden streekproducten en andere zaken verkocht.Een dag volop gezelligheid waarbij iedereen ook kan genieten van de planten en bloemen pracht op de Kruidhof en op het terras van het tuincafé.

 

  Zwerfstenendag op zaterdag 23 augustus.

Kenners zitten klaar om deze dag de stenen te beoordelen die oud en jong meebrengen. Stenen kunnen ook worden gezaagd en gepolijst waarbij de prachtigste beelden te voorschijn komen. Op de Kruidhof kunnen bezoekers genieten van de thematuinen en ook het het tuincafé zet deze dag haar beste beentje voor om de bezoekers te verwennen met hapjes en drankjes. 

  

Landelijke Steentijddag Universiteit Leiden.

Kijk voor informatie over de onderwerpen op www.rmo.nl/steentijddag

 

steentijddag Leiden

 


 Lezingen.

Archeoweb biedt een aantal lezingen aan. Via de email of middels een telefoontje kunnen scholen, verenigingen en instanties een lezing r.eserveren.

Op het moment zijn de volgende lezingen beschikbaar.

Neanderthalers in Noord Nederland.

In deze lezing met video presentatie wordt een beeld gegeven van de eerste mensen die tussen 100.000 en 40.000 jaar geleden door Noord Nederland trokken. Ze werden Neanderthalers genoemd en hun naam is afgeleid van een eerste vindplaats met overblijfselen van deze prehistorische mensen in het Neanderthal in Duitsland. Deze prehistorische mensen jaagde op de grote grasvlakten op mammoeten, wolharige neushoorns en holenberen. In Noord Nederland zijn op een aantal plaatsen artefacten (stenen gebruiksvoorwerpen) aangetroffen die door dit jagersvolk zijn achter gelaten.

Bekend in Noord Nederland is de affaire Tjerk Vermaning. Deze amateur archeoloog deed in Fryslân en Drenthe grote ontdekkingen van het gebruikers gereedschap van de Neanderthalers. Hij werd hierdoor een bekend archeoloog totdat archeologen van de Universiteit Groningen de echtheid van de werktuigen betwijfelden.Dit had tot gevolg dat er een aanklacht tegen Vermaning werd ingediend waarop een aantal rechtzaken volgden. Een rechtelijke uitspraak over een mogelijke vervalsing door Vermaning is er niet geweest maar tot op de dag van  vandaag zijn de vondsten die Vermaning deed nog steeds beladen.

Kosten lezing: € 75,-- exclusief reiskosten.

 

De geologie van Noord Nederland.

Een lezing over het ontstaan van de aarde tengevolge van een grote oerknal en de vorming van contingenten en aardschollen. In de miljoenen jaren na het ontstaan van de aarde hebben vooral erosie door wind en water het landschap continu veranderd. Nederland ontstond in een rivier delta van de oerrivier de Eridanos. Sporen van deze rivier zijn in de ondergrond van Nederland terug te vinden. In de lezing worden toehoorders meegenomen in een lang proces van een continue verandering van bodem en landschap.De lezing wordt ondersteund door een videopresentatie met beelden.

In Noord Nederland zijn in de bodem tal van lagen terug te vinden die herinneren aan de veranderingen in de bodem door bv de gevolgen van ijstijden, overstromingen en wind. De lezing geeft een goed inzicht in het ontstaan van de aarde en de veranderingen door allerlei erosie verschijningen.

Kosten lezing: € 75,-- exclusief reiskosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Nieuw IJstijdenmuseum.

 

In de perode tussen begin oktober 2012 en maart 2013 is het IJstijdenmuseum in Buitenpost grondig verbouwd. Een nieuwe vleugel aan het bestaande gebouw biedt plaats aan indrukwekkende exposities uit de steentijd. Zo zijn er exposities ingericht over de oude steentijd, een periode van 500.000 jaar geleden, de Neanderthaler tijd in Nederland tussen 100.000 jaar geleden en 40.000 jaar geleden, maar ook over de jagers culturen na de Weichselijstijd zoals de Hamburg cultuur, de Federmesser of Tjonger cultuur en de Ahrensbug cultuur. In de nieuwe exposities is een interactieve verbinding met het Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden gelegd. Verder kent het museum veel educatieve informatie over de cultuur historie. Een prachtig uitje op deze voor jong en oud.

nieuwe expositieruimte

 

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition